Skip to Content

Utilities

Bättre effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet för företag som hanterar elnät och annan nätinfrastruktur med ett komplett GIS

Three generic maps of various sizes with dots and lines overlaid with a photo of a person in a hard hat using a tablet

Koll på nätinfrastruktur med stöd av geografi

Din bransch är under stark påverkan av så vitt skilda aspekter som den pågående moderniseringen av elnäten, omställningen till grön el och inte minst digitaliseringens möjligheter och krav. I denna tid av ständig förändring måste varje organisation säkerställa sin förmåga att snabbt fatta välgrundade beslut och sedan agera på dem vid rätt tidpunkt. Den som inte har verklig koll på läget tappar kort sagt bort sin långsiktiga framgång. Ett GIS (geografiskt informationssystem) och smarta kartor vässar förutsättningarna att ta hand om data och förädla dem till värdefull information och kraftfulla beslutsunderlag som underlättar planering, drift, underhåll och strategiska beslut som rör nätet.

Om datadrivna insikter
Kraftledning
Previous
Next
Ett komplett GIS med ArcGIS

Det lönar sig att ha koll på läget

Värdet av en gemensam lägesbild

Ladda ner eBok