Utilities

Bättre effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet för företag som hanterar elnät och annan nätinfrastruktur med ett komplett GIS

Three generic maps of various sizes with dots and lines overlaid with a photo of a person in a hard hat using a tablet

Koll på nätinfrastruktur med stöd av geografi

Din bransch är under stark påverkan av så vitt skilda aspekter som den pågående moderniseringen av elnäten, omställningen till grön el och inte minst digitaliseringens möjligheter och krav. I denna tid av ständig förändring måste varje organisation säkerställa sin förmåga att snabbt fatta välgrundade beslut och sedan agera på dem vid rätt tidpunkt. Den som inte har verklig koll på läget tappar kort sagt bort sin långsiktiga framgång. Ett GIS (geografiskt informationssystem) och smarta kartor vässar förutsättningarna att ta hand om data och förädla dem till värdefull information och kraftfulla beslutsunderlag som underlättar planering, drift, underhåll och strategiska beslut som rör nätet.

GIS för smart nätinfrastruktur
Kraftledning

Optimalt underhåll av nätinfrastruktur

Tänk dig att slippa trasslig hantering av data och information som skyfflas fram och tillbaka i digitala filer och tummade pappersdokument. Ett både osäkert och ineffektivt arbetssätt, som gör det svårt att hantera underhållet av nätinfrastruktur optimalt. För att förbättra arbetsprocessen behöver nätägare och deras underentreprenörer ha tillgång till tillförlitlig information i tydliga gränssnitt och vyer. Det innebär i sin tur att samarbetet kring tillgångar och underhållsuppdrag måste digitaliseras.

Digitalisera med stöd av GIS
Men vid kraftledning använder GIS
Previous
Next
Ett komplett GIS med ArcGIS

Webbinar

Effektivt underhåll av nätinfrastruktur

Samarbeta internt och externt mer säkert, effektivt och digitalt i underhållsuppdrag. Exempel på tillämpningar. Så kommer du igång.

Skicka till mig