Skip to main content

Afry (tidigare ÅF)

Geografiska analyser ger rätt underlag för bra beslut

Afry jobbar bland annat med projekt som rör samhällsplanering. Projekten är ofta stora och sträcker sig över flera år. Det gör det extra viktigt att redan i ett tidigt skede fatta rätt beslut utifrån ett kvalitativt underlag. Med hjälp av geografiska analyser kan Afry göra just det. Det effektiviserar arbetet, minimerar risker och sparar pengar. 

Medarbetare på Afry berättar mer. 

Läs intervju
Man och kvinna i reflexjacka går på traktorstig

Effektivare med geografiska analyser

Med ett digitalt flöde av data och analyser är det enkelt att hålla information och analyser aktuella. Afry delar sina resultat och data till dem som behöver det. Vinsterna är bland annat att planeringsfasen blir effektivare och att kvaliteten på underlagen för olika beslut ökar. I den här filmen berättar medarbetare på Afry mer. 

Se filmen

Bättre infrastruktur när digital karta ligger bakom

Utmaningar syns tydligt på karta

En av de största fördelarna med geografiska analyser är att de visualiserar direkt på en karta vad som sker i ett projekt. För Afry som jobbar mycket med infrastruktur blir det extra tydligt vilka fördelar eller nackdelar som kan finnas med dragningen av en tänkt väg eller järnväg, eftersom det kan ritas ut på en karta. Finns hinder längs vägen blir det genast uppenbart. 

Digital planering enkel att justera

Om hindret bedöms vara alltför stort är det en betydligt mindre insats att justera sträckningen när arbetet fortfarande är i planeringsfasen, och dessutom helt digital. Det finns inga begränsningar i hur många geografiska analyser Afry kan göra, vilket innebär att man kan skapa olika scenarios och räkna fram den snabbaste och mest hållbara dragningen långt innan det första spadtaget har tagits. 

Analyser förenklar hållbart arbete

Ett väl utfört planeringsarbete, grundat i aktuell och kvalitetssäkrad data, minskar risken för misstag och leder till lägre kostnader. Dessutom kan Afry och deras kunder bidra till ökad hållbarhet eftersom analyserna gör det möjligt att räkna på miljöpåverkan och välja de alternativ som minimerar till exempel koldioxidutsläppen och garanterar att känsliga områden fortsätter att bevaras. 

Anna Nordlöv
Joacim Svahn

Fatta bättre beslut med geografiska analyser

Rätt beslut direkt

Se webbinaret