Skip to Content

Business Sweden

Bättre och snabbare kunddialoger med interaktiva kartor

Business Sweden, Sveriges Export och Investeringsråd, har ett statligt uppdrag att bland annat öka och underlätta för utländska företags investeringar i Sverige. I praktiken innebär det att de jobbar både proaktivt med marknadsföring av Sverige och de affärsmöjligheter som finns här och med rådgivning och stöd 1:1 för att underlätta internationella aktörers etablering och expansion i Sverige.

Organisationen hade letat efter ett kartverktyg som kunde stödja deras kunddialoger ett tag när de hittade GIS, Esri Sverige och ArcGIS.

Läs intervju

Behov och utmaningar

Business Sweden såg ett behov av ett digitalt verktyg som kan visualisera information om Sverige och presentera det på ett attraktivt sätt. Det tydligaste behovet fanns initialt inom ”site selection”, där organisationen hjälper företag att hitta och utvärdera rätt läge för större etableringar inom till exempel tillverkning, data centers och detaljhandel. Önskemålen var ganska basala från början. Men i takt med att Business Sweden upptäcker hur mycket man kan göra med GIS blir kartorna allt smartare, det vill säga visar kombinationer av data från olika källor och för fler användningsområden.

Samarbet vid bärbar dator

Så används kartverktyget

I kunddialogerna är det en det en stor fördel att enklare och snabbare leverera underlag för att underlätta i målgruppens beslutsprocesser. På så sätt har Business Sweden kunna effektivisera processen från kvalificerat lead till faktisk etablering i Sverige.

Rent konkret använder deras investeringsrådgivare verktyget i kontakten med de utländska aktörer som utvärderar affärsmöjligheter i Sverige, och kan därmed leverera skräddasydda informationsunderlag med en kartkomponent. Publikt på hemsidan finns också interaktiva kartor där aktörer självständigt kan börja titta på möjligheter och förutsättningar per bransch. 

Om ArcGIS konfigurerbara appar
Möte med dator som visar dashboard med karta
Tre kronor

Utveckling som sätter verksamheten på kartan

Anna Hammarberg på Business Sweden delar med sig av råd till organisationer som vill komma igång med GIS.

Previous
Next
Blogg: Verksamhetsutveckling

Workshop om datadrivna insikter

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat

Läs mer och anmäl intresse
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens