Skip to Content

Eslövs kommun

Eslövs kommun ruttoptimerar äldreomsorgen

Hemtjänstpersonalen rör sig ständigt igenom stadens rum, för att komma fram till och hjälpa brukare med hemtjänst. Eslövs kommun har kommit igång med att planera dessa rutter med hjälp av ett geografisk informationssystem (GIS), för att maximera möjligheterna att ge bra service till de äldre. När planeringen tog avstamp i geografiska områden började flera positiva saker hända direkt, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som att arbetsmiljön för personalen förbättrades. Samtidigt som tryggheten hos de äldre ökade.

Två medarbetare på kommunen berättar mer om hur arbetet gått till.

Läs intervjun

Bättre service med planering utifrån geografi

Naida Mahmutovic hade såväl kunskap om äldreomsorgen i Eslövs kommun, som en grundkunskap inom GIS. Tillsammans gav det henne en vision om hur äldreomsorgen borde kunna effektiviseras. Ansvariga i Eslövs kommun lät Naida driva ett projekt för att utforska om tesen kunde bli sann. Tillsammans med GIS-ingenjör Susanne Hultman visar de båda att visionen inte bara kan förverkligas – den kan bli ännu bättre. 

Se filmen

Verksamhet möter teknik som stöttar behoven

GIS-app används för ruttoptimering

Eslövs kommun hade försökt komma igång med effektivisering med hjälp av GIS en tid men inte hittat rätt personer att driva projektet. Naida Mahmutovic kom in med goda kunskaper om kärnverksamheten, kombinerat med en grundförståelse inom GIS. Hon insåg att en GIS-app för ruttoptimering kunde användas för att räkna ut de smartaste vägarna att ta sig från en punkt till en annan, utifrån ett antal parametrar. 

Papperskartor digitaliserades

En stor del av projektet ägnades åt att digitalisera data och gamla papperskartor, och säkerställa att information från olika håll stämde överens. Kollegan och GIS-ingenjören Susanne Hultman hjälpte till med de mer GIS-tunga uppgifterna. När digitaliseringen väl var genomförd gick det att börja göra de analyser som behövdes för att planera rutterna effektivare. Den färdiga planeringen blir slutligen tillgänglig i varje hemtjänstpersonals mobil. 

Analyser i Network Analyst

Bidrar till hållbarhet och stabil ekonomi

Den nya metoden att planera inom äldreomsorgen har bland annat lett till att personalen får kortare sträckor att röra sig emellan. Bil har kunnat bytas mot cykel och cykel mot fötter. Det bidrar i sin tur till kommunens hållbarhetsmål eftersom koldioxidutsläppen minskar. När mindre tid behöver läggas på transporter kan mer tid läggas hos brukarna. Eftersom det är tiden hos brukare som ger pengar genererar den nya planeringsmetoden också en ekonomi i ökad balans. 

Anna Nordlöv
Naida Mahmutovic, Eslövs kommun

Fatta bättre beslut med geografiska analyser

Rätt beslut direkt

Se webbinaret