Försvarsmakten

All funktionalitet i ArcGIS Collector är nu tillgänglig i ArcGIS Field Maps. 

Läs mer om ArcGIS Field Maps

Fältapp ovärderligt verktyg i försvarsövning

Hösten 2017 genomfördes Aurora, den största militärövningen i Sverige på över 20 år. En så står övning krävde betydligt med mark att öva på än militären har tillgång till normalt sett. Därför behövde Försvarsmakten hitta ett sätt att smart dokumentera lämpliga övningsytor för Aurora.

Läs intervjun

App digitaliserar insamling och datahantering

Markfråga som behövde lösas

För att ta reda på var militären kunde öva föregicks Aurora av ett omfattande rekognoseringsarbete där medarbetare på avdelningen mark och miljö inventerade markytor i hela landet. Man behövde ta reda på vilka ytor som kunde användas och hur, och få markägarens godkännande. Under övningens gång ville man även löpande kunna dokumentera eventuella skador och hålla en uppdaterad dialog med berörd markägare.

Kompass för att visa rätt väg

Kartapp för inventering och rapportering

Lösningen för försvaret blev att använda kartappen Collector. Med den kunde handläggarna löpande uppdatera inventerad mark, och komplettera med all slags lämplig information. När övningen pågick skedde skaderapportering av mark direkt via appen från utvalda militärer i fält. Appen säkrade att en uppkommen skada rapporterades in korrekt, och inte mer än en gång. Det gav alla inblandade koll på läget.

Nyckel visar på lösning med GIS

Mindre dubbeljobb, ökad kvalitet

Eftersom datan i Collector uppdaterades så snart en skada dokumenterats undvek militären onödiga rapporteringar och dubbeljobb. Det gjorde det även lättare ligga steget före och ta kontakt med aktuell markägare i de fall en markskada inträffat, istället för att denne skulle upptäcka skadan i ett senare skede. I de fall en skada hade skett underlättades skaderegleringsprocessen tack vare att all relevant data redan var samlad.

Hittar svar i systemet

Digitalisera arbetet från kontor till fält

Webbinar

Se webbinar
webbinar: Digitalisera arbetet från kontor till fält