Skip to Content

Helsingborg stad

Helsingborg berättar med kartor vid ombyggnation

En stor utmaning för alla städer och kommuner är att kommunicera med sina medborgare om vad som sker i staden och varför. Med kartor erbjuds en tydlighet som ökar förståelsen. När Helsingborg stad beslutade att genomföra en större ombyggnation mitt i stan var det naturligt för dem att använda sig av kartor i medborgardialogen.

Läs intervjun

Kunden berättar

Klara Århem och Cleber Domingos Arruda är GIS-ingenjörer i Helsingborg stad. De arbetar med kartor i intern kommunikation och ut mot invånarna, för att förenkla, förtydliga och engagera kring saker som stadsplan, detaljplaner och stadsutvecklingen i stort.

Se filmen

Drar nytta av kraften i visualisering

Behöver kunna berätta löpande

Det blir helt enkelt lättare att förklara och förstå när något beskrivs visuellt och Helsingborg har goda erfarenheter av att använda kartor i det syftet. När det stod klart att staden behövde göra en omfattande ombyggnation av paradgatan visste man att tydlig extern information skulle bli viktigt, så att invånarna kan följa med i vad som sker och hur det påverkar deras vardag.

Ombyggnation i Helsingborg

Visar paradgata i 3D

Helsingborg använder sig av flera olika slags kartor under de cirka två år arbetet väntas ta; allt ifrån kartor som beskriver vilka gator som ska vara avstängda och under vilken period, till en historisk rundvandring av hur gatan förändrats över tid. Kanske mest slående är den 3D-film man tagit fram som visar hur paradgatan kommer vara utformad när byggnationen är klar 2019.

Cleber Domingo Arruda i Helsingborg

Alla blir vinnare

För Helsingborgs del ser man positivt på alla möjligheter att låta kartor förenkla och förtydliga kommunikationen. Det gäller såväl externt som internt. När fler förstår mer minskar helt enkelt risken för missförstånd. Det bidrar i sin tur till lägre kostnader vilket gynnar alla, och gör det lättare för medarbetare att ge rätt svar när frågor ändå kommer.

Data blir mer tillgängligt med bra kartstöd

Geografisk analys – så här funkar det

Läs hur i interaktiv guide

Ladda ner guide