Skip to main content

Helsingborg stad

Kartor informerar helsingborgare om vad som sker

För Helsingborg stad är det viktigt att hålla invånarna informerade om vad som sker i staden, likväl som att ha en levande medborgardialog. För att lyckas har staden implementerat det geografiska informationssystemet ArcGIS brett i organisationen. På så vis är både medarbetare och medborgare uppdaterade på vad som sker och är på gång.

Läs intervjun

Kunden berättar

Senita Snygg och Torbjörn Johansson jobbar båda med GIS i Helsingborg men på helt olika sätt. Senita hjälper dagligen invånare med frågor utan att ha någon GIS-bakgrund. Hon kan göra sitt jobb så bra tack vare det sätt Torbjörn med kollegor på IT/GIS-enheten valt att implementera ArcGIS.

Se filmen

Metodik nyckeln till framgång i Helsingborg

Ställs inför stora utmaningar

Det är inte lätt att ansvara för driften av en stad eller kommun. Beslut behöver fattas utifrån uppdaterade fakta, gärna efter att medborgarna haft möjlighet att tycka till om det som påverkar dem. Och när det är dags att genomföra beslut behöver intressenter få tillgång till ny information löpande. Helsingborg tar hjälp av modern teknik för att på ett smartare sätt hantera stadens behov.

Smarta metoder drar nytta av tekniken

Med en modern implementation av ArcGIS-plattformen, ett geografiskt informationssystem, ser Helsingborg till att deras data är uppdaterad och tillgänglig för de som behöver det, när de behöver det. Men stadens nyckel till framgång ligger egentligen inte i själva tekniken utan i att de arbetar efter metoder och processer som gör att de använder den moderna plattformen på bästa sätt.

Effektivare stad med tillgänglig data

Fördelarna som Helsingborg får genom GIS-plattformen är många. Risken för missförstånd minskar när alla som behöver det har tillgång till samma och uppdaterade data. Tillgång till rätt data gör i sin tur att arbeten och projekt kan planeras effektivare. Det sparar tid och pengar. Och invånare trivs bättre när de har möjlighet att bidra till beslut som påverkar dem, bara för att nämna några fördelar.

Geografisk analys – så här funkar det

Läs hur i interaktiv guide

Ladda ner guide