Så migrerade Holmen till ett modernt GIS


I en stor förändringsprocess kan det första steget ofta vara det svåraste: när man vet att något måste ske men inte hur det ska gå till. Holmen befann sig i det läget för några år sedan när det gällde GIS och data. Att besluta sig för en strategi och göra ett bra planeringsarbete var viktigt för att Holmen skulle lyckas.

Kunden berättar

Lisa Nilsson, chef IT och beslutsstöd, och Emil Fahlén, virkesinköpare, på Holmen berättar från sina perspektiv om fördelarna med att gå ifrån en uppsjö av olika system och det gamla filbaserade arbetssättet till ett som är webbaserat och strukturerat i en GIS-plattform.