Holmen

GIS-portal tillgängliggör data när och där det behövs

Vassa analyser och kraftfulla beslutsunderlag ger konkurrensfördelar. I jakten på det försprånget gäller det att använda de resurser som organisationen faktiskt har på ett smart sätt. Holmen tar till ArcGIS för att positionera sig längst fram. 

Strategi som stöttar informationsförsörjning

Rätt information till rätt personer

I Holmens fall har synen på geodata som en strategisk resurs varit vägledande i arbetet med att skapa förutsättningar för att i varje situation ge medarbetarna tillgång till rätt information och rätt funktionalitet. Analyser är prioriterade och införandet av en geodatastrategi innebär att krafter fokuseras på att bygga och förvalta en infrastruktur som stöder en effektiv informationsförsörjning, gör det enkelt att hitta rätt information och frigör tid att ta fram skarpa analyser att distribuera till berörda delar av organisationen.

Smart hantering av data

Holmen har jobbat länge med geografisk data, så det finns en vana i verksamheten vid att använda den här typen av information. För att utnyttja sina stora datamängder på ett effektivt sätt har organisationen gjort en omstart och skapat förutsättningar för en modern samarbetsplattform. Resultatet är en portallösning som bygger på ArcGIS Online. Lösningen är tjänstebaserad och ger organisationen ett centralt geodatalager som uppdateras i ett automatiserat flöde. Det säkrar hög datakvalitet och frigör tid för att förädla data till värdefulla, återanvändningsbara informationsprodukter.

Verklig nytta för användaren

Att snabbt leverera verklig nytta till hela organisationen är en utmaning. Istället för att visa allt för alla hela tiden satsar Holmen på att ge riktade informationsmängder till rätt målgrupper. Den som jobbar med skötselplanering ska till exempel ha tillgång till just den information han eller hon behöver, samma sak gäller virkesköparen och så vidare. Holmens mobila fältstödsapp som inköpare använder i sina surfplattor är ett konkret exempel på en sådan paketering, som det är möjligt att ta fram relativt snabbt och enkelt eftersom rätt GIS-miljö är på plats.

eBok

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs om affärsvärdet av en gemensam lägesbild

Ladda ner eBok