Global Connect (tidigare IP-Only)

IP-Only byggde app för bättre beslutsunderlag och överblick

Global Connect  bygger fibernät för att det uppkopplade samhället ska fungera. Det ställer höga krav på god geografisk överblick och därför har den stora leverantören av nätverksinfrastruktur och nätnära tjänster byggt en egen app. I ArcGIS Web AppBuilder skapades ett Global Connectanpassat gränssnitt för att bearbeta och förädla data.

Läs intervju

Från flera olika system till en plattform

Under de senaste åren har Global Connect satsat på att effektivisera arbetet med geografiska informationssystem – GIS. Organisationen insåg att man hade för många system vilket blev ganska tungrott. Ett system för att dokumentera, ett för att hantera kunddata och även flera system som innehöll olika sorters geografisk information. Det ledde till att Global Connect började söka efter en plattform där all data skulle kunna samverka.

GIS-enhet skapar mönster åt kollegorna

Anna Enjebo är en av GIS-specialisterna på Global Connect. Organisationens kunskaper på området var tidigare utspridd på olika avdelningar, men har nu samlats i en GIS-enhet. Det ger, menar man, ett tydligare fokus när GIS-data förvaltas på ett ställe. Mycket fokus ligger på analys och att hantera stora datamängder – men även att visualisera data för att visa andra i organisationen och få dem att se olika mönster. 

I appen ges en gemensam lägesbild

Efter en del sökande föll valet på ArcGIS: som blev en knutpunkt för all data som Global Connect hade samlat in. Bolagets CRM-system, företagsdata från Bisnode, ritningar från projekteringsverktyget och dokumentation med alla kopplade relationer bearbetades och anpassades för att skapa appen som Global Connect kallar Fiberfabriken (FIFA). Därtill lades fastighetsinformation från Lantmäteriet, BIM (byggnadsinformationsmodellering) och andra analyslager som GIS-enheten hade skapat. 

Anna Nordlöv

Målet är att nå så många kunder som möjligt

– Global Connect använder ArcGIS för att få ytterligare systematik i arbetet och att säkerställa att nätutbyggnaden blir mer effektiv. Webbapplikationen som är skapad med hjälp av ArcGIS Web AppBuilder utgör en dynamisk karta som visar var fibernätet är draget, var olika projekt pågår, vilket skede entreprenaderna är i, var det planeras att bygga nät och platserna där befintliga och potentiella kunder befinner sig. Frågan som Global Connect vill få besvarad är var nya fiberstråk ska ligga för att nå så många intresserade kunder som möjligt till lägsta kostnad, berättar Anna.

Framtiden blir mer specifik

Utvecklingen av IP-Onlys arbete med FIFA fortsätter. Anna har en dröm om att kunna se hur fibernätet växer fram IRL – direkt i appen… Just nu arbetar teamet vidare på de funktioner som finns och sprider dem internt för att få fler att använda dem. I framtiden finns ambitioner att skapa fler appar, som är mer specifika för olika delar av organisationen. 

Anna Nordlöv
Anna Enjebo, IP-Only

ArcGIS Web AppBuilder

Skapa webbappar helt utan att koda

Läs mer