Skip to main content

Kalmar läns museum

All funktionalitet i ArcGIS Collector är nu tillgänglig i ArcGIS Field Maps. 

Läs mer om ArcGIS Field Maps

Arkeologer samlar in gamla fynd med ny ArcGIS-teknik

Inom arkeologiska utgrävningar är kraven på noggrannhet och exakthet extremt höga. När Kalmar läns museum digitaliserade sitt arkeologiska arbete i fält med stöd av ArcGIS vann de hela tre timmar per dag, per person. Timmar de tidigare behövt lägga på rent administrativt arbete men nu istället kunde lägga på mer utgrävning. Utan att tumma på kvalitén en millimeter.

Läs intervju
Datainsamling med ArcGIS Collector vid arkeologisk utgrävning

Presenterar det digitala arbetsflödet

Vid den årliga internationella användarkonferensen Esri User Conference i USA presenterar Nicholas Nilsson, biträdande chef på Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museum, och Fredrik Gunnarsson, arkeolog och GIS-koordinator på Kalmar läns museum, hur utgrävningarna gått till och hur ArcGIS underlättat och effektiviserat. 

Se filmen

Effektivisering med ArcGIS sparar in många timmar

Precision viktigt vid arkeologiskt fältarbete

Arkeologer vid Kalmar läns museum arbetade med att gräva ut den gamla fästningen Sandby Borg på Öland. Hur uppgrävda fynd ligger placerade kan ha stor betydelse för efterföljande analyser, och risken finns alltid att fyndet skadas när det väl förflyttas.

I vanliga fall används papper och penna för att göra alla noggranna anteckningar och ritningar över fynden. Papper och penna är faktiskt fortfarande oväntat vanligt inom all slags datainsamling i fält.

I nästa steg måste all pappersdokumentation föras in i datorn och digitaliseras manuellt. Det är ett tidskrävande moment, och arkeologiskt arbete är inget undantag. 

Utgrävning av Sandby Borg

ArcGIS introducerades för datainsamlingen

Men vid den här utgrävningen valde Kalmar läns museum att testa något annorlunda. Man tog hjälp av den smarta teknik som finns tillgänglig idag, i det geografiska informationssystemet ArcGIS.

Med drönare och ArcGIS Drone2Map skapade man till exempel på bara en dag en högupplöst bakgrundskarta över utgrävningsområdet, tillika den fästning som undersöktes. Kartan gav direkt värdefull information om dess uppbyggnad.

Fältappen ArcGIS Collector laddades ner till mobil och surfplatta och användes i kombination med en professionell gps-mätare för att exakt mäta in, notera och fotografera alla fynd. 

Fynd insamlade med ArcGIS Collector utplacerade på webbkarta

Flera timmars tidsvinst med ArcGIS

All data som samlades in med ArcGIS Collector skickades till en gemensam databas. All data var på så vis digital redan från början, uppdaterades löpande och var direkt tillgänglig för alla involverade. Det tidskrävande momentet att manuellt digitalisera pappersanteckningar behövdes inte längre. På så vis sparade arkeologerna in tre timmar per person och dag.

En annan vinst med att så snabbt ha tillgång till den senaste datan innebar att resultaten kunde spridas brett i en betydligt snabbare takt än tidigare. Något som utvecklar hela forskningsfältet, enligt arkeologerna. 

3D-karta skapad med ArcGIS Drone2Map av fästningen i Sandby borg
Nicholas Nilsson på Kalmar läns museum

Effektivt och säkert med digitaliserade mobila arbetsflöden

Dra nytta av geografisk IT – så funkar det

Ladda ner eBok