Skip to Content

Lantmäteriet

Lantmäteriet skapar bättre kartor på automatiserad väg

För att kunna erbjuda kartor och geodata av högre kvalitet, och kunna göra det snabbare, har Lantmäteriet förändrat och effektiviserat sitt sätt att skapa kartor och kartprodukter. Idag drar man nytta av automatisering för att göra en hel del generaliserande uppgifter. En kartmyndighet i Nederländerna fungerade som inspiration och ArcGIS med ModelBuilder var den tekniska lösningen som valdes ut. 

Illustration av ModelBuilder från ArcGIS och kartor som Lantmäteriet skapat

Systemutvecklare berättar om förändringen

Mikael Johansson är systemutvecklare på Lantmäteriet. Han har varit med och sett hur behovet av kartor har förändrats genom åren. Från att samhället tidigare efterfrågade framför allt papperskartor är det numer digitala varianter som gäller. Det ställer helt andra krav på hur kartor framställs med också hur dess geodata hanteras. I den här filmen berättar Mikael mer.

Se filmen

Förändrad intern process ger resultat

Nya tider ställer nya krav på kartorna

Lantmäteriet hade länge skapat kartor och hade därmed god vana av att framställa högkvalitativa kartor i papper och andra fysiska format, samt att hantera geografiska data och stora databaser. Men i takt med tekniska framsteg i samhället i stort ökade efterfrågan på digitala kartor och geodata, vilket innebar att nya krav tillkom för såväl själva slutprodukten som vägen dit. Det ledde till att Lantmäteriet började titta på alternativa processer för sin kartproduktion. 

Bild med olika former av fysiska kartor samt geodata och äldre webbkartor

Inspirerade av annan kartmyndighet

Cadaster är en kartmyndighet i Nederländerna som hade hittat en metod att effektivisera sin kartproduktion med stöd av det som Lantmäteriet kallar automatisk generalisering. Lantmäteriet komponerade en arbetsgrupp och satte sedan i gång med att förändra de egna interna processerna med Cadasters lösning som inspiration. Målet var att förenkla kartproduktionen men även att göra databaserna enklare att utvidga. 

Kartbild av före och efter automatisk generalisering

Kartorna blir ännu bättre

Lantmäteriet valde att utgå ifrån ArcGIS och ModelBuilder för att skapa en digital och automatisk generalisering, dels baserat på att Cadaster hade använt ArcGIS framgångsrikt, dels eftersom plattformen redan fanns implementerad hos Lantmäteriet. Uppdraget blev lyckat och idag finns de första kartorna skapade med stöd av den nya metoden. Dessutom är det enklare för Lantmäteriet att anpassa sig i olika typer av samarbeten, och slutprodukten – kartorna – kan hålla en högre kvalitet. 

Laptop med ModelBuilder och Monitor med ArcGIS Pro
Mikael Johansson, systemutvecklare på Lantmäteriet