Skip to main content

Metria

Metria bidrar till grönare värld med GIS-analyser

På Metria erbjuder man tjänster inom bland annat geografiska informationssystem och geografiska analyser. Hållbarhet – miljömässig, social eller ekonomisk – är en grundbult i verksamheten och man arbetar efter devisen att aldrig tumma på hållbarheten. Med ArcGIS Pro kan medarbetare på Metria bidra till att devisen efterlevs.

Läs intervju

Kunden berättar

Mattias Bovin på Metria brinner för gröna analyser som bidrar till en hållbarare värld. Här berättar han mer om hur han använder ArcGIS Pro för att hitta de nyttor i naturen och beslutsunderlag vi behöver för att kunna bygga ett grönare samhälle.

Se filmen

Bidrar till korrekta beslut

Grön infrastruktur ett regeringsuppdrag

I samband med ett regeringsuppdrag kring grön infrastruktur har Metria haft möjlighet att utbilda och sprida kunskap om hur enkelt – och viktigt – det kan vara med gröna analyser. För det är ju så att för att kunna fatta hållbara beslut behövs tillgång till korrekt underlag med kompetent genomförda analyser. ArcGIS Pro är det verktyg som kan bistå med det.

ArcGIS Pro ger god översikt vid geografisk analys

Modeller visar påverkan

Med hjälp av ArcGIS Pro kan Metria ta fram intuitiva och lättöverskådliga digitala visualiseringar av olika miljöer. När det är möjligt att zooma in och ut i modellerna blir det enkelt att se hur områden kan komma att påverkas. Då går det att avgöra vad som krävs för att en ombyggnation eller ett nybygge ska få ett grönt resultat.

Med geografiska analyser kan scenarios skapas digitalt

Visualiseringar skapar översikt

Analyserna behövs för att skapa en helhetsbild av omgivande miljö och natur så att dolda miljönyttor kan identifieras, berättar Mattias Bovin som är GIS- och fjärranalyskonsult på Metria. Metrias analysmodeller gör det enklare för beslutsfattare, handläggare och planerare att fatta de välgrundade beslut som leder till ett hållbarare samhälle.

Analyserna utgör ett kvalitativt underlag för diskussion och beslut
Mattias Bovin

Fatta bättre beslut med geografiska analyser

Rätt beslut direkt

Se webbinaret