Region Skåne

Region Skåne skapar en ny digital ordning

En förvaltning med uppdrag att förvalta och drifta fastigheter på sammanlagt 1,6 miljoner kvadratmeter har stora krav på att luta sig emot historiska och aktuella data för att klara dagens och framtida utmaningar. Regionfastigheter heter bolaget som hanterar regionens byggnader, bland annat sjukhus och vårdcentraler – geografisk information spelar en viktig roll för att hålla kollen.

Kenneth Eriksson är digitaliseringsstrateg för Region Skåne och har det övergripande ansvaret för att digitalisera samtliga sjukvårdsområden. Med investeringar på 20 miljarder att få grepp över är det förståeligt att digitaliseringsarbetet har en avgörande betydelse. 

Läs intervjun

Oräkneliga parametrar

Antalet byggnader och kvadratmeter är inte de enda parametrarna som behöver kartläggas när vårdanläggningar ska planeras. Infrastruktur som vägar och busshållplatser måste ligga rätt. Och därtill måste ventilation, larm, passersystem och brandskydd synliggöras. Kenneth och hans kollegor har ett stort behov av att kunna koppla oräkneliga mängder av data till de handlingar som ligger till grund för byggnationen.

Fysioterapeut barn- och ungdomssjukhuset.

Behov av att kombinera GIS och BIM

Som en del av helhetslösningen ville Kenneth kunna kombinera geografiska data med BIM (Building Information Model). Den samlade bilden av fastighetens detaljer och sammanhang skulle, tänkte han, kunna bli en digital version av verkligheten och fungera som såväl nulägesbild som ett hjälpmedel för att planera morgondagen. 

- Med en digital tvilling kan vi visualisera det vi planerar och undvika att göra misstag i den verkliga världen. Det var med de ambitionerna vi inledde arbetet i ArcGIS, säger Kenneth.

Modell digital tvilling

Regionfastigheter och ArcGIS i praktiken

Kenneth konstaterar att den första nyttan med digital tvilling får verksamheten i de tidiga skedena när man utreder krav, behov och fysiska möjligheter att bygga om och bygga nya sjukhus i Skåne. Den visuella digitala tvillingen kommer på sikt att innehålla alla våra fastigheter och områden. I ArcGIS-plattformen finns möjligheter att skapa olika scenarier och att optimera förslagen innan beslut tas att starta projekt.

Akutmottagning i Malmö

Håller koll på mängder av faktorer

Med möjligheterna att kombinera regionens GIS-arbete med BIM och de specifika krav som vården ställer har Kenneth och hans kollegor lyckats få fram nya insikter ur den befintliga informationen. Nu är målsättningen att ur ArcGIS-plattformen löpande kunna visualisera samband och simulera olika scenarier. 

- Varje förändring av alla pågående och planerade projekt eller ett nytt vårdbehov som läggs in i vår digitala tvilling kan bedömas i realtid. Det kommer att ge oss svar på olika faktorer som annars vore nästan omöjliga att hålla ordning på, säger Kenneth Eriksson. 

 

 Konstverket "La Familia" av Monika Gora. Vid entrén till akutmottagningen och infektionsklinik på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Koll på nuläge och framtid med digital tvilling

Webbinar

Se webbinar