Sametinget

Sametinget säkerställer samebyars kontroll över sitt data

Sametinget har som uppdrag att jobba för samebyarna i Sverige. En viktig komponent i det arbetet handlar om att stötta upp samernas arbete inom rennäringen. För att lyckas med det behöver Sametinget kunna samla in, hantera och distribuera data från samebyarna på ett effektivt sätt, utan att tumma på säkerhet och sekretess. En implementation av ArcGIS tillsammans med datahanteringsverktyget security.manager är lösningen.

Läs intervju med Sametinget
Datorskärm och laptop med filtrerad kartgrafik och renar i bakggrunden

Styr data i detalj, ser värdefull helhet i GIS-karta

Samebyar får full kontroll över data

För Sametinget är det nödvändigt att få tillgång till en GIS-lösning som kan hantera geografiska data och få den översikt och det underlag de behöver för att effektivt stötta upp samebyarna. Varje sameby äger sin egen information, precis som alla affärsverksamheter gör. Avgörande för att Sametinget ska kunna implementera en ny GIS-lösning är att de kan garantera att varje sameby även fortsättningsvis har full kontroll över sitt eget data. 

Collage av arbete med renar under olika årstider

Filtrerar data i detalj med security.manager

Efter att ha utvärderat flera alternativ kom Sametinget fram till att en installation av ArcGIS Enterprise kompletterat med datahanteringsverktyget security.manager från con.terra är det bästa valet. Verktyget gör det möjligt att filtrera data i GIS:et på en detaljnivå som inte är möjligt annars. Genom att sätta upp regler för vilka användargrupper som ska ha tillgång till olika delar i samma dataset behöver bara en karttjänst sätts upp, vilket inte minst sparar mycket tid.

Läs mer om security.manager
Grafik som visar hur verktyget security.manager filtrerar data

Automatiserar administration med BankID

Sametinget insåg man att man även behövde hitta en effektiv lösning för att hantera det stora och ständigt föränderliga antalet användare. Att administrera det manuellt skulle ta för lång tid. Därför har Sametinget i samarbete med Esri Sverige skräddarsytt ett förfarande där varje samebyordförande själv identifierar sig via BankID för att sedan godkänna nya användare och ge dessa åtkomst till den aktuella samebyns data och information. 

En laptop och en surfplatta illustrerar säker delning av data mellan enheter med security.manager

ArcGIS sammanställer kunskap som ger insikter

När implementationen av ArcGIS och security.manager är testad och slutligt införd har Sametinget ett verktyg som sammanställer den kunskap om renbetesmarkerna som annars bara finns sparad lokalt inom varje sameby. Bland annat blir det möjligt att mer systematiskt peka på förändrade naturvärden i skogen, tillgång eller brist på lav, sammanhängande eller uppbrutna betesområden och mer som är viktigt för en fortsatt rennäring.

Samer arbetar med renar i skog och fjäll vintertid
Peter Benson, GIS-samordnare på Sametinget

Webbinar

Skapa värde med stöd av ArcGIS-plattformen

Större utväxling på befintlig IT-miljö med GIS

Ladda ner webbinar