Statistikmyndigheten SCB

SCB använder kartor för att presentera statistik

På Statistikmyndigheten SCB utnyttjar man den visuella fördel kartor har genom att presentera utvalda ämnen på en karta och i olika kartapplikationer från ArcGIS. Det låter berörda målgrupper se hur just de påverkas utifrån var de bor eller befinner sig, eller utifrån andra geografiska aspekter. 

Samling av informationspaneler som Statistikmyndigheten SCB skapar

Initiativtagaren delar sina tips

Stefan Sundström är framför allt den person på SCB som sett till att informationspanelerna från Statistikmyndigheten blivit så populära, och ser löpande till att fler och fler upptäcker dem. Här berättar han mer om hur han drar nytta av karta och geografi för att levandegöra data och statistik. 

Se filmen

Populärt med statistik visualiserat på kartor

Interaktiva webbkartor levandegör data

Själva kärnan i Statistikmyndigheten SCB:s arbete handlar om data. Stora mängder data, och statistik. Merparten av alla dessa data tillgängliggörs i vanliga tabeller och diagram men några utvalda områden presenteras i form av så kallade informationspaneler: interaktiva webbapplikationer från ArcGIS med karta och geografi i centrum som levandegör sifforna på ett mer visuellt sätt. 

Bild illustrerar att flera olika informationspaneler finns på webben

Informationspaneler blev snabbt populära

När SCB började med informationspanelerna visste man inte hur de skulle tas emot men det blev snabbt tydligt att det visuella sättet att presentera data uppskattades. Det blev också tydligt att de informationspaneler som berörde ett aktuellt ämne, som hur många som var i en utsatt ålder när pandemin härjade eller hur svenskarna röstade i samband med valet 2022, var extra populära.

Skylt hänvisar till vallokal

Förberedelser viktiga för att skapa bra panel

Målgrupperna är skiftande med allt ifrån institutioner, forskare och politiker till den breda allmänheten och andra. För att ta fram bra informationspaneler tipsar Stefan Sundström om att vara noga med hur datat bearbetas och att ta fram skisser som andra ger input på. Idag har SCB skapat 20 – 25 informationspaneler inom skiftande ämnen och fler tillkommer löpande.

Informationspaneler på SCB
En informationspanel kopplad till Corna och en rörande riksdagsvalet i Sverige 2022
Stefan Sundström, utredare, analytiker och GIS-expert på SCB