Skip to Content

Global kund hittar rätt plats för etableringar

Data och rätt läge grunden för lyckad site selection

För att en ny etablering ska generera de vinster som krävs är det avgörande att välja rätt läge, och att göra det på första försöket. Samtidigt är site selection - att välja rätt plats - komplicerat och består ofta av en uppsjö parametrar. Demografiska data kan vara en del, bra infrastruktur en annan.

De smartaste besluten fattas när man, utifrån kvalitativa data och analyser, direkt på en karta kan se exakt var den bästa platsen finns. Precis som den här kunden gör.

Visualiserar rätt läge på karta

Nyetablering ställer olika krav i varje land

En stor kund verkar över hela jordklotet. En viktig del av verksamheten handlar om att välja rätt läge för etablering av servicebyggnader för en professionell arbetsgrupp. Eftersom verksamheten sträcker sig över flera länder skiftar såväl lagar och regler som infrastruktur, konkurrens, miljö och språk. Alla dessa parametrar måste tas i beaktande när en ny plats ska väljas ut.

Kompass för att visa rätt väg

Analys av krav visualiseras på karta

När det ska fattas beslut om ny etablering av byggnad skapar kunden en kravprofil. Den tar hänsyn till både interna och externa aspekter, såsom marknaden och politiska beslut idag kontra möjliga framtidsscenarios. Sedan utför kunden en rad analyser vilka visualiseras på en karta i ett geografiskt informationssystem, GIS. Det gör att kunden direkt kan se vilken plats som är det bästa alternativet.

Nyckel visar på lösning med GIS

GIS:et garanterar lyckad etablering

Insikterna kunden får från analyserna är en förutsättning för att lyckas med etableringen. Eftersom underlaget är så komplext krävs enorm datorkraft för att klara av alla uträkningar och ta fram olika scenarios. GIS:et utgör en garant för en lyckad etablering. Eftersom analyserna bygger på objektiva uträkningar elimineras även beslut baserade på magkänsla till förmån för beslut utifrån fakta.

Hittar svar i systemet

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs hur i eBoken

Ladda ner eBok