Skansen

Skansen förflyttar sig från det gamla till det nya GIS:et

Skansen i Stockholm har en hel del att hålla reda på inom området. Länge hade verksamheten en karta i ArcMap som gav viss översikt, men den användes föga. Men trädgårdsmästaren Elin Leeb såg potential och när hon under 2021 fick frågan om hon kunde ta över ansvaret som kartadministratör var svaret givet. Snart var ArcMap utbytt emot ArcGIS Pro och ett nytt sätt att jobba med karta och GIS trädde fram. 

Läs intervju med Skansen
Hazeliusporten, Skansen i Stockholm

Lämnar ArcMap till förmån för ArcGIS Pro och mobilappar

Karta i ArcMap svårtillgänglig

Skansen hade länge en karta i ArcMap men den som ville använda kartan behövde gå till den enda dator där ArcMap var installerat. Det gjorde att utnyttjandegraden var låg. Olika medarbetare uppdaterade ibland information i kartan men i övrigt användes den i väldigt liten utsträckning.

En av medarbetarna, trädgårdsmästaren Elin Leeb, tyckte det var onödigt att uppdatera en karta som inte användes. I samband med att Skansen bestämde sig för att göra en nysatsning på karta och GIS tillfrågades Elin om hon ville ta över ansvaret i form av kartadministratör. Hon accepterade snabbt.

Foto från gammal byggnad på Skansen samt gammal dator med logga av ArcMap

Byter över från ArcMap till ArcGIS Pro

Nästa steg för Skansen var nu att tillhandahålla sin nya kartadministratör med relevant kunskap och Elin Leeb skickades iväg på en kurs i ArcGIS Pro. Därefter bytte Skansen ut ArcMap emot ArcGIS Pro. Elin beskriver hur hon i hela processen haft gott stöd av konsulter på Esri Sverige, som stöttat och gett råd kring de bästa metoderna att hantera förflyttningen, hur en effektiv datastruktur kan byggas upp och hur hon kan jobba tänka för att jobba i ArcGIS Pro på smartast sätt.

En annan viktig framgångsfaktor var också att ha stöd från chefen som såg till att rätt förutsättningar fanns på plats och att nödvändiga beslut som drev arbetet framåt kunde fattas. 

Elin Leeb är kartadministratör och trädgårdsmästare på Skansen

ArcGIS Online gör kartor mer tillgängliga

Idag har Skansen kommit en bra bit på vägen i sitt användande av ArcGIS. Förutom att Elin nu har tillgång till modern GIS-programvara i form av ArcGIS Pro har medarbetare tillgång till kartor skapade utifrån specifika arbetsgrupper direkt i sin mobil. Det underlättar och snabbar på arbetet, samtidigt som kvalitén ökar. ArcGIS Online är motorn som gör detta möjligt.

Ett arbete pågår aktivt med att göra olika kartor ännu mer tillgängliga för de verksamheter och personer som behöver det. En målsättning är att minska på mängden begärda pdf-kartor till förmån för att fler själva ska kunna skapa de kartor hon eller han behöver och på så vis ha tillgång till särskilt utvald och alltid uppdaterad information.

Monitor, laptop och mobil med GIS-karta över Skansen, samt glad man med laptop
Peter Benson, GIS-samordnare på Sametinget

workshop

Arbeta smartare med GIS, karta och data

Kostnadsfri rådgivningstimme för dig med ArcGIS

Läs mer