Skip to main content

Global kund inom supply chain

Global kund bidrar till en bättre miljö tack vare spårbarhet

Dagens internationella marknad innebär att globala företag måste leva upp till olika myndighetskrav i olika länder. Samtidigt begär konsumenter alltmer en försäkran om att varor och produkter framställs med hänsyn till miljön. Det innebär att företagen måste kunna redovisa i detalj hur deras produktion genomförs och visa en spårbarhet genom hela försörjningskedjan. En stor global kund har en systematisk lösning på problemet.

Miljön vinner på kunds spårbarhet

Behöver ha koll på råvaran hela vägen

En internationellt verksam kund är en stor uppköpare av en viss råvara. Kunden sätter stort värde på att leva upp till olika länders myndighetskrav och ta ansvar för miljön när det gäller inköp av råvaran. Det sker bland annat genom att spåra råvaran från ursprung via förädling och hela vägen till konsument. För att få fram den här informationen krävs noggrann dokumentation i alla steg, tvärs över jordklotet.

Kompass för att visa rätt väg

Svar på produktfrågor finns i systemet

Kunden har löst problemet genom att implementera ett geografiskt informationssystem, GIS. Det kan hantera alla krav på spårbarhet. I systemet fyller leverantörer över hela världen i uppgifter om råvaran enligt kundens krav. Om sedan en myndighet eller en konsument i ett land har en fråga om en viss produkt och dess framställning går den att spåra hela vägen tillbaka till råvaruproducenten.

Nyckel visar på lösning med GIS

Infriade löften ökar värdet på varumärket

Tack vare insikten i produktionskedjan kan kunden ställa krav på att råvaran framställs på ett hållbart sätt och att den inte köps in från områden i konflikt eller med negativa konsekvenser för naturen i regionen. Att kunden via spårbarheten kan visa att de lever upp till sina löften om ansvar och hänsyn till miljön skapar dessutom ett positivt rykte som ökar värdet för varumärket.

Hittar svar i systemet

eBok

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs om affärsvärdet av en gemensam lägesbild

Ladda ner eBok