Sveaskog

Sveaskog förenklar fältarbete och datahantering

Effektivare arbetsmetoder och bättre koll på företagets data är något som är relevant inom alla verksamheter. För Sveaskogs del valde man för flera år sedan för att dra nytta av ny teknik och digitalisering för att uppnå dessa självklara målsättningar.

En medarbetare på Sveaskog berättar mer.

Läs intervju

Snabbare och smartare skogsarbete

Johan Ekenstedt brinner för ny teknik. I den här filmen visar och berättar han mer om hur Sveaskog arbetar med teknik och digitalisering för att förenkla fältarbete och datahantering.

Se filmen

Modern tekniken gör jobbet enklare

Skogsägare som behöver veta mycket

Som skogsföretag är det viktigt för Sveaskog att ha uppdaterad och kvalitetssäkrad data rörande sina skogsbestånd. Man behöver se status på skogen, mängden och typen av virke en viss areal kan ge, vad som avverkats och när, och många andra uppgifter. Det är en stor mängd data som behöver samlas in, hanteras och valideras löpande, för att säkra ett välmående skogsbruk.

Den skogliga datan behöver vara korrekt

Tekniken förenklar arbetet i skogen

Sveaskog har löst problematiken genom att använda speciella appar för datahantering. Med dessa kan medarbetare samla in uppgifter om skogen direkt på plats, i sin surfplatta eller mobil. Datan uppdateras löpande och blir tillgängliga för kollegor på kontoret, eller på annan plats i skogen. Om täckning saknas sparas införd data på enheten och uppdateras när uppkoppling åter finns.

Collector for ArcGIS används flitigt i skogen

Minskat dubbeljobb men kvalitetssäkrad data

En av vinsterna för Sveaskog är att dubbelarbete elimineras, eftersom datan är digitaliserad på plats där i skogen – papper och penna är ett minne blott. Tekniken gör det möjligt att se till att viss data alltid fylls i och att den fylls i på rätt sätt; det garanterar kvalitetssäkrad data. Dessutom är apparna enkla att konfigurera vilket ger kortade ledtider och minskade kostnader.

Survey123 är perfekt istället för papper och penna
Johan Ekenstedt

Effektivt och säkert med digitaliserade mobila arbetsflöden

Dra nytta av geografisk IT – så funkar det

Ladda ner eBok