Sveaskog

Sveaskog inför gemensam webbkarta och symbologi

På Sveaskog har under åren system växt fram åtskilda från andra. Det har lett till att kartor och symbologi skiljer sig åt mellan olika system. Trots att två individer på varsitt håll tittar på samma geografiska utsnitt kan alltså samma typ av information vara visualiserad olika. För att råda bot på detta genomförs ett projekt som ska leda till en gemensam kartbild för alla.

Lars Johansson, förvaltningsledare för team skogliga system på Sveaskog och kollegan Mattias Tengbrand, systemspecialist, leder projektet.

Läs intervju

Skapar gemensamt kartspråk

Olika visualisering riskerar missförstånd

Yrkesgrupperna på Sveaskog använder system och kartor där symbologin inte stämmer överens mellan varandra. När till exempel avverkningsledare och maskinförare pratar med varandra kan symboler och färger på en karta betyda olika saker vilket ökar risken för missförstånd.

Kompass för att visa rätt väg

Tar fram symbologi som är samma för alla

Genom att dra nytta av breda och tillämpbara karttjänster i ArcGIS tar Sveaskog nu fram en ny och systemgemensam symbologi och webbkarta. Det är även till nytta i ett större förändringsprojekt där ett gammalt produktionssystem, gemensamt över alla yrkesgrupper, håller på att ersättas.

Nyckel visar på lösning med GIS

Gemensamt språk, förberett för framtiden

Den mest uppenbara fördelen med en gemensam karta att alla användare pratar samma språk, vilket såklart minskar risken för missförstånd. Dessutom är den gemensamma webbkartan förberedd för framtiden; när nya system köps in används samma symbologi och ny behöver inte tas fram.

Hittar svar i systemet

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs hur i eBoken

Ladda ner eBok