Skip to main content

Svenska kraftnät

Koll på blixtar ger säkrare strömförsörjning

På Svenska Kraftnät flödar man in realtidsdata över blixtar för att kunna avgöra om det är orsaken till att strömmen kopplar ifrån en kraftledning någonstans i Sverige. Möjligheten att snabbt och exakt kunna avgöra om blixten är ansvarig är en viktig tillgång i det dagliga arbetet med att säkra strömförsörjningen i hela landet.

Mathias Rönbeck som arbetar i kontrollrummet på Svenska Kraftnät och Stefan Råström sitter på avdelningen för störningsanalys. I en intervju berättar de mer om arbetet med blixtdata i realtid. 

Läs intervjun

Övervakar i realtid

Blixtar orsakar strömavbrott

Under sommaren är det gott om åskoväder i landet. De vanligaste problem som uppstår på grund av åska och blixtar är att strömmen slår ifrån bråkdelen av en sekund och sedan automatiskt slås på igen. I kontrollrummet på Svenska Kraftnät har man bland annat bevakning i realtid med hjälp av GIS-teknik på alla blixtrelaterade händelser som kan påverka kraftledningarna i Sverige.

Medarbetare från Trafikverket inventerar vägtrummor

Gör felet enklare att identifiera

Varje gång strömmen slår ifrån behövs en analys göras och ju närmare inpå ur- och inkopplingen personerna i kontrollrummet kan fatta beslut om åtgärder, desto bättre. Tekniken gör det möjligt att avgöra om det är troligt att en blixt är orsaken till problemet. Behöver personal skickas ut vet man på något 100 meters avstånd var felet borde finnas. Det gör att reparationer kan ske snabbare.

Vägtrummor viktiga för alla vägar

Bidrar till stabilare strömförsörjning

Realtids-GIS:et är även till hjälp i det löpande arbetet att tillhandahålla säkra kraftledningar. Svenska Kraftnät gör regelbundet tester av säkerheten med simuleringsmodeller. Om en verklig blixtregistrering stämmer med den simulerade visar det att man har fungerande modeller. I slutändan bidrar realtids-GIS:et till stabilare strömförsörjning i hela landet.

Vägtrummor leder till exempel bort regnvatten

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs hur i eBoken

Ladda ner eBok