Skip to Content

Sweco

Skräddarsydd samrådsportal kan bli branschstandard

Teknikkonsultföretaget Sweco har länge haft en vision om att underlätta samrådsprocessen med målet att sätta en branschstandard. I samverkan med Esri Sverige har en samrådsportal tagits fram; en portal som kan stötta de upp till 200 samråd som Sweco varje år hjälper sina kunder med.

Läs även intervjun med Sweco

Portal digitaliserar komplex samrådsprocess

Ett samrådsförfarande regleras bland annat i miljöbalken och när det fungerar väl minskar risken för tidskrävande kompletteringar och överklaganden i tillståndsprocessen. Med bättre underlag skapas en bra grund för beslut av framtida projekt dessutom säkras kvalitet, omfattning och effektivitet. Digitaliseringen av samrådsprocessen har planerats länge och i ett innovativt partnerskap med Esri Sverige lanserade Sweco portalen sommaren 2020.  

Mål att nå ut och öka tillgängligheten

Swecos vision om en digital samrådsportal krävde en teknisk plattform för att behandla de geografiska data som processen bygger på. Vissa myndigheter har liknande funktioner men nu var målet att försöka konceptualisera idén för att kunna erbjuda samma kvalitet till både stora och små kunder. Samrådsprocessen skulle bli mer lättillgänglig och öka såväl överblick som inblick.   

Byggd på ArcGIS standandardfunktioner

I partnerskapet beslutades att samrådsportalen skulle installeras lokalt, innanför Swecos väggar. Detta för att känslig data ska stanna kvar inom Sveriges gränser. Portalen består till 90 procent av ArcGIS out of the box-funktionalitet och därtill har Swecos egna utvecklare adderat en del automationer kring synpunktshanteringen. 

Anna Nordlöv

En portal som digitaliserar demokratin

Genom att identifiera sig vid synpunktslämnande så säkras den demokratiska processen så de som i lagens mening är berörda av samrådet också är de som fått lämna synpunkter. En väl genomtänkt identifiering gör också att möjligheten att lämna synpunkter inte missbrukas. Vid fysiska samråd finns det alltid berörda som inte har möjlighet att delta. Samrådsportalen kan nås från både telefon och dator, vilket möjliggör att fler målgrupper inkluderas.

Maria Sundesten, Sweco

Det lönar sig att ha koll på läget

Läs hur i eBoken

Ladda ner eBok