Skip to Content

Sweco

Sweco ser nyttan med analyser i stadsplanering

Att uppnå mer hållbara städer och utveckla de gröna satsningar som redan finns är ständigt aktuellt. Det har visat sig att geografiska analyser och geografiska informationssystem kan bidra till kvalitativa kliv framåt i den riktningen. Allt som krävs är att börja nyttja redan befintlig GIS-teknik och existerande data på nya sätt, en insikt som Sweco vill spinna vidare på.

En student tillsammans med medarbetare på Sweco berättar mer.

Läs intervju

GIS-analyser ger städer att trivas i

Anna Nordlöv, student på Kungliga tekniska Högskolan, gjorde sitt ex-jobb tillsammans med Sweco. Hon ville undersöka om GIS kan bidra till bättre underlag och i förlängningen grönare samhällen, med hjälp av mer kvalitativa analyser.

Se filmen

Student visar nyttan med GIS

Förändring behöver accepteras

Utveckling innebär förändring och det kan många gånger vara ett känsligt område. Även om en planerad nybyggnation eller upprustning av befintligt utrymme syftar till att göra det bättre, behöver alla berörda individer övertygas om att det kommer bli så i slutändan. Ju effektivare ett projekt kan kommuniceras och få medborgarnas acceptans, desto enklare flyter själva förändringsarbetet.

Ex-jobb i samarbete med näringslivet

Som sitt ex-jobb valde en student att undersöka om det med hjälp av geografiska informationssystem var möjligt att skapa bättre analysunderlag i samband med utvecklingsprojekt, och att kommunicera resultaten med allmänheten. Ex-jobbet genomfördes i samarbete med stadsplanerare och arkitekter på Sweco, vilka bidrog med sina respektive utmaningar inom stadsutveckling.

Mjuka värden kan mätas

Med hjälp av geografiska analyser visade studenten att det går att mäta mjuka värden, såsom närhet till grönområden, och påvisa hur många som skulle påverkas negativt eller positivt efter att en viss förändring genomförts. Analysmetoden gjorde det möjligt att ta fram flera scenarios och välja det som är till gagn för majoriteten. Dessutom gick det att visa resultaten för allmänheten.

Anna Nordlöv
Andreas Huss arbetar på Sweco

Koll på nuläge och framtid med digital tvilling

Webbinar

Se webbinar