Skip to main content

Trafikverket

All funktionalitet i ArcGIS Collector är nu tillgänglig i ArcGIS Field Maps. 

Läs mer om ArcGIS Field Maps

Trafikverket inventerar med app som funkar offline

Vi lever i en digital tidsålder med mogen teknik. När Trafikverket behövde en enkel, säker och smidig lösning för inventering av vägtrummor längs landets alla vägar föll svaret på en fältapp som fungerar även offline, från vilken mobil enhet som helst: ArcGIS Collector.

Läs intervjun

Funktionalitet för arbete offline ett krav

Trafikverkets utmaning

Sommaren 2017 påbörjade Trafikverket en större inventering av landets alla vägtrummor; alltså de rör i olika former och material som finns under vägarna och ser till att vägarna är torra och körbara. Trafikverket hade tidigare i omgångar gjort lokala inventeringar men på olika sätt vilket inneburit att man inte kunnat lagra och sammanställa informationen enhetligt.

Medarbetare från Trafikverket inventerar vägtrummor

Krav som behövde uppfyllas

Av säkerhetsskäl behövde Trafikverket teknik som kunde driftas på egna servrar. De behövde även teknik som fungerade offline eftersom uppkoppling inte alltid finns utmed alla vägar. Mycket av sommarens inventering skulle skötas av praktikanter och sommarjobbare, ledda av projektanställda. Det innebar att tekniken inte fick vara komplicerad att lära sig. Slutligen behövde lösningen kunna sättas in snabbt då sommaren var runt hörnet.

Vägtrummor viktiga för alla vägar

Lösningen blev appen Collector

Trafikverket hade börjat köpa in färdiga lösningar, istället för att skräddarsy inhouse vilket var tidskrävande och dyrt. Dessutom hade man noterat att det fanns behov av att inventera annat än bara vägtrummor i framtiden. Appen ArcGIS Collector var en produkt som täckte kraven man hade på ett inventeringsverktyg, och utlovade den enkelhet i handhavandet som önskades. Eftersom man redan använde ArcGIS kunde man komma igång snabbt.

Trafikverket använder Collector for ArcGIS

Fördelar med tekniken

Tekniken visade sig vara precis så enkel som man hade hoppats och utbildningsinsatserna fokuserade mer på hur varje inventerare skulle avgöra status på vägtrummorna än på att hantera appen. Med Collector kan Trafikverket nu lagra och sammanställa all data på ett enhetligt sätt då appen har inbyggd funktionalitet som säkrar datakvalitén. Eftersom Collector fungerar för all slags fältinventering kan den användas även för andra projekt i framtiden.

Vägtrummor leder till exempel bort regnvatten

Effektivt och säkert med digitaliserade mobila arbetsflöden

Dra nytta av geografisk IT – så funkar det

Ladda ner eBok