Skip to main content

Tyréns

Tyréns förser Stockholm med datadriven bullerkarta

Det mullrar, bullrar och låter om städer och Stockholm är inget undantag. Genom att dra nytta av smarta applikationer från ArcGIS kan nu alltifrån offentlig och privat verksamhet till vanliga invånare, enkelt se var det låter mer eller mindre. Det underlättar vid till exempel byggnationer och planeringsarbeten men även potentiella bostadsköp. 

Läs intervju med Tyréns
Stockholms bullerkarta i 2D och 3D, för alla skärmstorlekar

Uppdragsledare från Tyréns berättar

Mina Karimpour arbetar på akustikavdelningen på Tyréns och har projektlett arbetet med att ta fram Stockholm stads datadrivna bullerkarta. Det har varit ett spännande och nyskapande arbete där projektgruppen inte gett sig förrän de kunnat leverera en snabbladdande, tillgänglig och lättanvänd karttjänst.

Se filmen

Visualiserar stadens ljud

Bullerresultat svåra att dela effektivt

Biltrafik, bussar, tåg, byggnation och annat som ständigt pågår innebär att det mer eller mindre alltid låter i våra städer. I vissa fall kan ljudkulissen närma sig farliga nivåer och för att ha koll på detta har bullermätningar länge genomförts i städer och kommuner.

Mätresultaten levereras ofta i form av statiska kartor, pdf:er eller shapefiler. Det ställer snart till det och leder till att data snabbt blir utdaterade och svåra att arbeta vidare med på ett effektivt sätt. Att göra aktuella bullervärden tillgängliga till en bredare allmänhet har mer eller mindre varit omöjligt. 

Ombyggnation av Slussen i Stockholm

ArcGIS teknisk grund för bullerkarta

Tyréns har arbetat med samhällsbyggnad sedan 1940-talet och nytänkande har alltid varit en del av deras ryggrad. När så en projektgrupp på Tyréns, med akustikern Mina Karimpour i spetsen, började fundera ett varv på hur bullernivåer kunde redovisas och tillgängliggöras med hjälp av den teknik som finns idag väcktes idén på en datadriven, interaktiv karta.

Arbetsgruppen kom snart fram till att produkter från ArcGIS, såsom ArcGIS Pro och ArcGIS Experience Builder, var mest lämpade att utgöra den tekniska plattform man skulle bygga karttjänsten ovanpå. 

Mina Karimpour på Tyréns visar Bullerkartan på sin dator

Ser var det bullrar – i 2D och 3D

I ett tätt samarbete med Stockholms stad arbetade Tyréns fram en karta som kan visualisera buller både i 2D och 3D, som laddar snabbt och uppdateras i takt med alla de förändringar som ständigt sker.

Alltifrån arkitekter till entreprenörer, kommunala handläggare, politiker och vanliga privatpersoner kommer enkelt åt Stockholm stads bullerkarta direkt på webben och kan söka eller klicka runt på olika platser för att se vilket slags buller som finns på en viss plats. Det underlättar vid planeringsarbeten, byggnationer och hjälper till vid bostadsköp.

Besök Bullerkartan
Skärmklipp av Bullerkatan i 3D
Mina Karimpour, aukustiker på Tyréns