Uppsala kommun

Uppsala blir tryggare när karta och analys samarbetar

Information om skadegörelse, behov av klottersanering och annan händelserapportering - i Uppsala samlas alla händelser kopplade till otrygghet i GIS- och analysprogrammet ArcGIS Insights. I Insights visualiseras, direkt på en karta, var de oönskade incidenterna inträffar. Kombinerat med annan grafik skapar det en översikt som gör det möjligt att se om det finns samband mellan till exempel nersläckta gatulampor och ökad skadegörelse. Med ett underlag som grundar sig i verkliga händelser är det enklare att fatta beslut om insatser som bidrar till ökad trygghet. 

Representanter från Uppsala kommun berättar mer om hur arbetet går till. 

Läs intervju

Tryggare samhälle med Insights

När en säkerhetssamordnare som brinner för trygghetsfrågor möter en GIS-ingenjör som förstår behovet, målsättningen och utmaningen med att arbeta smartare digitalt, kan de tillsammans skapa något helt nytt. Som ett trygghetsverktyg med stöd av analyser i GIS-appen ArcGIS Insights. Se filmen där Alberto Torres Cortés och Ylva Nordwall berättar om sitt arbete för ett tryggare Uppsala. 

Se filmen

Fakta lägger grunden för säkerhetsarbete

Digitalisering effektiviserar tryggheten

Det är en gemensam utmaning för alla kommuner att hålla sina städer och samhällen trygga. Uppsala kommun är inget undantag. Här arbetar man ständigt för att invånarna ska känna att de är säkra i sina kvarter. För att effektivisera det arbetet jobbar kommunen  med att på ett digitaliserat och automatiserat sätt få fram objektiv fakta som talar om var händelser som bidrar till ökad otrygghet sker. Då kan de snabbare sätta in rätt åtgärder på rätt plats. 

Karta och grafer i samma vy ger översikt

För att identifiera oönskade incidenter och se var de sker använder Uppsala det digitala kart- och analysverktyget ArcGIS Insights. Man strömmar regelbundet in ny statistik till Insights, bland annat från polis och brandförsvar. Insights visar en karta över dessa händelser kompletterat med grafer och tabeller med relaterad information, i samma vy. Det ger en tydlig bild av vilka faktiska händelser som potentiellt påverkar hur trygga invånarna känner sig. 

Tryggare beslut utifrån verkliga händelser

Det stora värdet av att flöda in statistik och utföra analyser i Insights är att det går att få en faktabaserad grund av trygghetsläget att utgå ifrån. Det underlättar när beslut behöver fattas, till exempel om var övervakningskameror behövs. Det blir också möjligt att arbeta mer proaktivt. När man ser att ett visst område är mer utsatt för incidenter går det att flytta över väktare från en lugnare stadsdel för att öka tryggheten i det utsatta området och effektivisera resursanvändningen inom hela kommunen.

Anna Nordlöv
Ylva Nordwall, Uppsala kommun

Insights for ArcGIS

5 tips för att komma igång

Ladda ner guide