Skip to Content

Uppsala kommun

Uppsala skiftar fokus – från tekniken till användarna

Uppsala kommun vill bli bäst i Sverige på att använda GIS (geografiska informationssystem) och geografisk information. Det kräver en nystart med en strategiskt hållbar lösning att stå på, både vad gäller kunskap och teknik. För att uppnå det behöver fokus flyttats från tekniken till användarna och nyttan. Det gör Uppsala kommun i ett partnerskap med Esri Sverige.

Partnerskap som genererar mervärde

Ser på geografisk data som strategisk resurs

Geografisk information är en strategisk resurs som, när den används rätt och över organisatoriska gränser, skapar effektivare processer och större förståelse inom och mellan verksamheter. Uppsala kommun har insett att geografiska data bidrar till tydligare beslutsunderlag, effektivare informationsflöden och större möjlighet till delaktighet, dialog och samarbete. Dessutom släpper det loss innovationskraften i hela organisationen.

Hjälper kommunen att nå sina mål

En kommun är en komplex organisation där geografisk information och analys ger nytta och mervärde i alla organisationsdelar. Genom att samarbeta med Esri Sverige som GIS-partner, istället för att köpa separata tekniska lösningar, skapar Uppsala kommun förutsättningar att nå sin målbild om en organisation där all geografisk information är lättillgänglig oavsett organisationstillhörighet. Smart användning av kartan bäddar helt enkelt för bättre och skarpare beslut.

Långt mer än bara teknik som levereras

Partnerskapet innebär ett nära samarbete där Esri Sverige bidrar med kunskap och verksamhetsutveckling på både en strategiskt och taktiskt nivå, utöver leveransen av en komplett, modern teknisk plattform. Esri Serige deltar aktivt i arbetet med att utveckla och öka nyttan med den geografiska dimensionen i hela organisationen: att hantera insamling, lagring, bearbetning och spridning av geografisk data och information på ett optimalt sätt.

Workshop om datadrivna insikter

Få insikter i hur GIS hjälper din verksamhet

Läs mer och anmäl intresse
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens