WSP

Integrationslösning gör anläggningsdata lättillgängliga

Organisationer som arbetar aktivt med tillgångshantering behöver ha tillgång till all den information som krävs för att ta full kontroll över sin anläggning. Det betyder att även det geografiska läget ska hanteras som central information. När WSPs kunder efterfrågar en flexibel kartapplikation för integration med asset management-systemet Maximo från IBM, väljer WSP därför att integrera med ArcGIS-plattformen och skapar integrationslösningen MaxMap. En applikation som idag används av infrastrukturägare och kunder i den industriella sektorn för att få en visuell överblick över de anläggningar de förvaltar. 

Läs intervju i sin helhet
Översvämning

Knyter samman stora mängder data

I MaxMap kombineras tabulära anläggningsdata från Maximo med bland annat laserdata, 3D-data och data från 360-kameror. Det handlar ofta om väldigt stora mängder data som blir betydligt mer greppbara på kartan än i en tabell. ArcGIS möjliggör ett kraftfullt användargränssnitt genom att knyta samman och visualisera relevanta data i gemensamma interaktiva kartvyer. Reslutatet blir ett verktyg som ger användaren en värdefull översikt, men där han eller hon även kan navigera runt bland sina assets och utforska detaljinformation om dem. Till nytta i hela arbetsflödet; från planering, till åtgärd i fält och uppföljning.

Man använder MaxMap

Nytta och värde med interaktiva kartvyer

Användningen av MaxMap och dess kartgränssnitt bäddar för operativ effektivitet och tidsbesparing, ökad säkerhet och kvalitetssäkring. Det gängse arbetssättet att vid underhållsuppdrag – helt eller delvis analogt – planera och tilldela uppdrag på kontoret, åka ut och utföra uppdraget, återvända med nya data som registreras och följs upp är både ineffektivt och osäkert. Behovsanpassade användargränssnitt med en kartkomponent ger tillgång till anläggningsdata och relevant information när och där det behövs, vilket vässar arbetsflödet avsevärt. Resurser kan fördelas med precision. Underhåll utförs på rätt plats i rätt tid. Tillgången till aktuell information ökar säkerheten ute på fältet. Och beställare kan följa upp att uppdrag utförs som avtalat. 

Vy i MaxMap

Integration med ArcGIS bäddar för stabilitet

Valet att skapa MaxMap med ArcGIS-plattformen som nav fattades i linje med WSPs strategi att bygga lösningar på systemintegration, snarare än open source och omfattande systemutveckling. Rent konkret används ArcGIS Enterprise för att åstadkomma integrationen och tillgängliggöra lösningen, medan gränssnitt och vyer byggs med ArcGIS Experience Builder.

Om ArcGIS-plattformen
Stileben illustrerar systemintegration

Webbinar

Större utväxling på din IT-miljö med ArcGIS

ArcGIS-plattformen har kapaciteten att vara en viktig komponent  i organisationens IT-miljö och digitala transformation. Den är ett värdefullt verksamhetsstöd i flertalet nyckelprocesser, möjliggör avancerade analyser och datadrivet beslutfattande. 

Få en introduktion till plattformens uppbyggnad, hur den implementeras och genererar värde.

Skicka webbinaret till mig