Esri Sveriges beredskap med anledning av COVID-19

Allt emedan Corona-situationen fortsätter att utvecklas fortsätter Esri Sverige att vara engagerade i vår personals, kunders och partners hälsa och välbefinnande. Vi fortsätter att anta ett faktabaserat förhållningssätt till COVID-19, baserat på de senaste råden och expertutlåtanden från Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsmyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) och andra viktiga organ. Vår ledningsgrupp övervakar den aktuella situationen dagligen och uppdaterar våra råd och vår vägledning i enlighet därmed.

Vi kommer att fortsätta att kommunicera med våra kunder regelbundet och vårt primära mål är att arbeta tillsammans för att hjälpa din organisation att fungera så effektivt och normalt som möjligt, med minimal störning, under dessa oerhörda tider.

Vi har länge varit en organisation som erbjudit vår personal en digital arbetsplats. Vi har resurser och verktyg för att utföra vårt jobb på ett säkert sätt oavsett varifrån vi jobbar. Våra telefon-, e-post- och onlinekommunikationskanaler påverkas inte, så fortsätt att kontakta oss på vanligt sätt.

Åtkomst till våra tjänster

Att stödja våra kunder är fortfarande prioriterat och de olika teamen inom vår verksamhet fortsätter att verka:

  • Konsulttjänster – bortsett från en liten grupp kunder där arbete på plats är det enda alternativet, kommer alla våra medarbetare att arbeta på distans. Vi kontaktar proaktivt våra kunder för att diskutera dessa arrangemang och kommer att se till att vi fortsätter att leverera det stöd de behöver.
  • Utbildning – vi pausar vår klassrumsutbildning i Kista fram till dess att vi får andra besked från Folkhälsomyndigheten. Ta kontakt med oss för att komma överens om hur vi gör med utbildning på plats hos er. Tillsammans med Esri USA håller vi på att implementera en ny plattform för virtualiserad utbildning, och kommer att meddela er så snart vi är live. Det går förstås att istället för schemalagd utbildning få stöd via en digital handledning av någon av våra specialister. Ta kontakt med oss för förslag. Vi rekommenderar även att passa på att utnyttja Esris hela utbud av den digitala utbildning som ingår i ert abonnemang.
  • Teknisk support – Vårt tekniska supportteam fortsätter att fungera som normalt, med åtkomst tillgänglig via alla vanliga kanaler. Vi är helt engagerade i att stödja alla våra kunder och har policyer och rutiner för att säkerställa kontinuiteten i våra supporttjänster. 

Aktiviteter och evenemang

Med tanke på den nuvarande situationen har vi beslutat att tillsvidare ställa in alla kundaktiviteter där grupper av människor deltar. Vi kommer istället att använda digital teknik för att genomföra de möten och evenemang som berörs och håller alla som på något sätt är involverade informerade om vad som gäller. Esris internationella användarkonferens i San Diego i sommar är i skrivande stund fortfarande planerad, men vi arrangerar inga resor dit förrän vi vet säkert att den blir av.

ArcGIS Online

Vi förutser inte någon påverkan på leveransen av våra onlinetjänster på grund av COVID-19. Våra molntjänster är utformade med en hög grad av motståndskraft och geografisk fail-over-kapacitet för att minska sannolikheten för betydande effekter. Våra system övervakas automatiskt med varningar för prestanda och tillförlitlighet och det finns ett dedikerat driftsteam redo att svara. Det finns policyer och rutiner för att svara på nödsituationer, inklusive en katastrofåterställningsplan. Kontinuitetsplanen för ArcGIS Online beskrivs mer detaljerat på trust.arcgis.com

Beredskap

Esri Sverige har arbetsprocesser och redundans i organisationen för att stödja olika händelser av sjukdomsspridning som berör enskilda personer och grupper, epidemier inom en avgränsad region/ett helt land eller i länder i form av en pandemi. När det gäller support och hjälp till våra kunder har vi redundans både på individ- och geografisk nivå.

Vi har redundans på individnivå genom att kompetensen på vår plattform är uppdelad på olika funktioner som ansvarar för olika delar av vår plattform (till exempel Enterprise, Desktop och Mobila lösningar). Samtliga funktioner bemannas av ett antal olika individer i organisationen. Funktionsansvaret är uppdelat på olika individer, dels inom vår regelrätta support, som primärt är lokaliserad i Falun och genom hela vår konsultorganisation.

Vi har redundans på geografisk nivå genom vår personal som är placerad på våra kontor i olika delar av landet. Vi har kontor i Gävle, Stockholm, Falun, Malmö, Karlskrona, Göteborg och Karlstad. I händelse av att något eller flera av våra kontor inte är tillgängliga har våra medarbetare tillgång till all information och supportsystem via fjärruppkoppling.

Program för kriser och katastrofer i vår omvärld

Inom ramen för Esris program för katastrofhjälp, Disaster Response Program, finns vi där vid globala katastrofer och erbjuder GIS-teknik och expertis för att stödja respons- och hjälpinsatser. Vi ger redan stöd till folkhälsoorgan och andra viktiga organisationer och hjälper dem med deras svar på COVID-19. Om detta är av intresse för din organisation, vänligen klicka på den här länken för att få veta mer.

Vi är övertygade om att vår kontinuitetsplan både skyddar vår personal och minskar risken för serviceavbrott för våra kunders affärsverksamhet.