Premiumdata


Data för alla behov

Vi erbjuder data från hela världen och för alla behov, bland annat via samarbeten med HERE, Michael Bauer International, Bisnode och Lantmäteriet. Verksamhetens GIS kan sedan förses med data antingen inom ramen för den egna interna IT-miljön eller via en webbtjänst från en extern server.

 

Bakgrundskartor


Välj en bakgrundskarta som framhäver just din information på bästa sätt. Vi erbjuder de mest detaljerade bakgrundskartor du kan få, med en detaljrikedom ända ner till nivån för byggnader, kraftledningar, cykelvägar, markklassning och så vidare.

Esri Basemaps now include Places layer

Fastighetsdata


Information om fastighetsgränser, vem som äger en fastighet nu och historiskt, vad byggnader används till, fastighetsjuridiska fakta och taxeringsuppgifter bidrar till beslutsunderlag både inför försäljning eller köp av fastighet eller vid fastighetsförvaltning, exploatering och markfrågor.

Demografi och statistik


Statistik om till exempel ålders- och könsfördelning, familjesammansättning, utbildningsnivåer och boende hjälper dig att hitta målgrupper, etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Att använda kartan som stöd vid segmentering har gett resultat i många olika verksamheter.

Verksamhets- och affärsdata


Visa fakta om företags omsättning, antal anställda, kreditinformation med mera på kartan och se dina kunder och konkurrenter med nya ögon. Med stöd av kartan får du helt nya möjligheter att fatta riktigt bra beslut – att överblicka, analysera och utveckla din affär.

Satellite image of a city with a river running through it.

Höjddata


Med högkvalitativa höjddata kan du utföra noggranna översvämnings-, sikt- eller solstrålningsanalyser. Höjddata gör det också möjligt att skapa en verklighetstrogen 3D-modell av ett område för att kommunicera utveckling och förändring.

Vägnätsdata


Vägnätsdata är fakta om hur man kan ta sig fram i vägnätet och hjälper dig att optimera ruttningen för din fordonsflotta så att den blir både mer effektiv och säkrare. Den här datatypen är dessutom en tillgång vid analys av upptagningsområden och hjälper dig att hitta t.ex. det perfekta butiksläget.

Rörelsedata


All data om rörelsemönster kan kopplas till en plats. Även när den är anonymiserad. Därför kan smarta kartor ta hand om även dessa datamängder, visualisera dem och tydliggöra samband som bäddar för bättre beslut om till exempel nästa investering eller etablering, optimering av transporter eller påverkan från kampanjer, evenemang och händelser.

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00