Skip to Content

Smart asset management med kartstöd

Asset och facility management är en stor kostnad i många verksamheter. Här finns också stor potential för ökad effektivitet och reducerade kostnader. Genom att ha verklig koll på var till exempel byggnader, fordon och ledningar finns och hur de påverkas av olika faktorer kan organisationen få ut så mycket som möjligt av sina värdefulla resurser och tillgångar. Och dessutom spara pengar. Ett geografiskt informationssystem (GIS) gör, i kombination med andra system, att organisationen kan använda tillgängliga data på bästa sätt och åstadkomma just detta.