Skip to Content

Upptäck tydligheten i det komplexa

Alla jagar det där lilla extra som kan ge konkurrensfördelar. En del av svaret finns i en resurs som är starkt underutnyttjad i de flesta organisationer, nämligen data i allmänhet och geografisk information i synnerhet. För ju mer knivskarpa och relevanta beslutsunderlag organisationen har tillgång till desto bättre är förutsättningarna för långsiktig effektivitet och lönsamhet. Geografisk analys ger data nytt liv i form av interaktiva kartbaserade visualiseringar, beslutsunderlag och prognoser som är lätta att förstå och ta till sig.

Vad driver digital transformation?

Den digitala revolutionen är här. Genom att ta hävstång på tekniken för att hantera geografisk information och analys får din organisation ett kraftfullt stöd för verkligt värde av digital transformation. Riktigt vassa underlag för att fatta rätt beslut och agera snabbt är a och o i en snabbrörlig, 

Digitaliseriad stad

Tekniken som gör det möjligt

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är en IT-lösning för att samla in, lagra, analysera och presentera lager av data med en geografisk dimension. En modern GIS-plattform ersätter inte andra system, men är däremot ett mycket kraftfullt komplement i organisationens IT-miljö.

Molnbaserad plattform