Skip to Content

Det lönar sig att verkligen använda sina data

Mängden data ökar explosionsartat, men forskning visar faktiskt att mindre än 1% av all data kommer till användning. Ett oerhört resursslöseri med andra ord. För data kan verkligen lösa viktiga och kritiska uppgifter och problem, både löpande och på längre sikt. En framgångsrik organisation navigerar i den digitala transformationen genom att ha full koll på vilka data som är relevanta för att hantera just deras utmaningar, mål och möjligheter. En majoritet av alla data har dessutom en geografisk dimension, som gör värdet ännu större – om man utnyttjar den.

Riv silos och gör data tillgängligt

Traditionellt hanteras som bekant data och information i silos och stuprör med separata system. Nu är det hög tid att ersätta dessa silos med en modern infrastruktur som gör det möjligt att samla, hantera, analysera och dela data och värdefulla informationsprodukter på ett effektivt sätt.

Portal i molnet

Geodataplattform bäddar för digital resa

För Holmen Skog har synen på geografisk data som en strategisk resurs varit vägledande i arbetet med att skapa förutsättningar för att i varje situation ge medarbetarna tillgång till både rätt information och rätt funktionalitet.

Smartphones med kartappar