Skip to Content

Driv digitalisering som skapar värde

Digitalisering handlar om att skapa en naturlig interaktion mellan människor, verksamheter, saker och ting. Det handlar om så mycket mer än teknik och att digitalisera pappersdokument, och att digitalisera en hel verksamhet är en stor förändring. För att lyckas är det viktigt att fokusera på de processer och delar av verksamheten där digitaliseringen kan skapa verkligt värde – och att veta var någonstans det är.

Man och kvinna vid dator med dashboard och kartvisualiseringar

Digital transformation i praktiken

Video
0:00

Holmen hanterar data smart och strategiskt, och skapar på så sätt snabbt värde för verksamheten. Här berättar de om sin resa och hur de lyckades med migreringen till ett modernt GIS.

Kundcase

Från att ha betraktat digitala kartor med skepsism har medarbetare nu omfamnat den moderna GIS-tekniken och insett att den både förenklar och effektiviserar.

Video
0:00

Helsingborg stad har hittat en arbetsform och ett IT-stöd som gör data tillgängligt för medarbetare och medborgare tvärs igenom hela staden.

Show More