Skip to Content

Bättre beslut och ökad effektivitet med digital tvilling

Geografisk intelligens bäddar för koll på både nuläge och framtid

Ladda ner webbinar

Gemensam lägesbild i realtid nyckeln till framgång

Tänk dig en digital tvilling av exempelvis en process, ett projekt, en supply chain, nätinfrastruktur eller ett fastighetsbestånd. En datadriven kopia som uppdateras i takt med sin fysiska förlaga och gör det möjligt att ha koll på och analysera vad som händer i realtid, förutse risker och möjligheter, jämföra tänkta scenarion och mycket mer. Den digitala tvillingen hjälper kort sagt dig och din organisation att bättre förstå möjligheter, utmaningar och händelser. Med stöd av geografisk IT får din verksamhet en gemensam lägesbild som sammanlänkar och visualiserar de mest komplexa datamängder. Tillgänglighet via appar med kartstöd bäddar sedan för datadriven samverkan – när och var som helst.

Ramverk för att skapa digital tvilling

Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) har kapaciteten att vara navet i den digitala tvilling din organisation behöver. Teknologin drar kort sagt nytta av det geografiska perspektivet, en plats eller position, för att koppla samman lager av data och olika typer av digitala modeller. I praktiken innebär det att saker och ting sätts i sin rätta kontext, vilket i sin tur ger en unik överblick över tillgångar, resurser och relevanta omvärldsfaktorer.

Läs mer på bloggen
Digital tvilling

Förutsättningar för en digital tvilling

Datainsamling och integration

Tillförlitliga data är en grundförutsättning för en välfungerande digital tvilling. Att säkerställa effektiv och kvalitetssäkrad datahantering end-to-end i hela livscykeln är därför helt avgörande. Arbetsflödet ska omfatta såväl datainsamling och förvaltning som integration och förädling av datamängderna.

A person looking at a 3D virtual representation of a building and information about it

Visualisering i realtid

En digital tvilling är per definition en virtuell representation av verkligheten. Kraftfulla visualiseringar av data från skilda datakällor är därför en nödvändig förmåga. Datavisualiseringar i 2D eller 3D bäddar för större förståelse för verksamheten; dess resurser och tillgångar. I realtid när så behövs.

3D representation of a city with certain buildings shaded in different colors to show development

Analys och prediktion

Ta verksamhetens analyser och beslut till en ny nivå med en digital tvilling som skapar förutsättningar att förstå både nu- och framtid på ett bättre sätt. Utvärdera vad som händer i den dagliga verksamheten och förutspå vad som kommer att hända. Möjligheten att kunna vrida och vända på scenarier är oerhört värdefull.

A person viewing information on a laptop computer and comparing it to information on a mobile device

Dela och samarbeta

Den digital tvillingen får verkligt värde när den delas och används. Kommunikativa gränssnitt som enkelt kan göras tillgängliga när och var som helst, internt och externt, är helt centralt. Det spelar ingen roll om informationen behövs på kontoret eller i mobila enheter ute på fältet. 

Two people looking at and discussing a project shown on a screen

webbinar

Koll på läget med digital tvilling

En digital tvilling sammanlänkar data från flera källor, och ger på så sätt organisationen en datadriven gemensam lägesbild. Därmed stärks din organisations förmåga att fatta snabba väl underbyggda beslut och agera på dem på bästa sätt. Nyfiken på hur det går till?

Ladda ner webbinar
eBok: Koll på fastigheter och byggnader