Bättre beslut och ökad effektivitet med digital tvilling


Geografisk intelligens bäddar för koll på både nuläge och framtid

Läs mer på bloggen

Gemensam lägesbild i realtid nyckeln till framgång


Tänk dig en digital tvilling av exempelvis en process, ett projekt, en supply chain, nätinfrastruktur eller ett fastighetsbestånd. En datadriven kopia som uppdateras i takt med sin fysiska förlaga och gör det möjligt att ha koll på och analysera vad som händer i realtid, förutse risker och möjligheter, jämföra tänkta scenarion och mycket mer. Den digitala tvillingen hjälper kort sagt dig och din organisation att bättre förstå möjligheter, utmaningar och händelser. Med stöd av geografisk IT får din verksamheten en gemensam lägesbild som sammanlänkar och visualiserar de mest komplexa datamängder. Tillgänglighet via appar med kartstöd bäddar sedanför datadriven samverkan – när och var som helst.

Verksamhetsutveckling

Så får du utväxling på en digital tvilling

En datadriven digital tvilling förbättrar en organisations besluts- och handlingsförmåga avsevärt. Den operativa effektiviteten ökar, analysmusklerna stärks, säkerheten förbättras, liksom både förutsättningarna för hållbar tillväxt och beredskapen att hantera risk och kris.

3 framgångsfaktorer
Personal på kontor firar

Digital tvilling med smarta kartor – så funkar det


Exempel: En samlad bild av ett fastighetsbestånd

Ladda ner webbinar

Plattformen

Geografisk intelligens sammanlänkar data

En digital tvilling är resultatet av ett sömlöst flöde av data från olika relevanta datakällor – externa och interna databaser, fältdata, IoT och sensorer, AI och machine learning, och så vidare. För att omvandla dem till värde krävs en plattform som hanterar, sammanlänkar, förädlar och tillgängliggör värdefull data i behovsanpassade gränssnitt, appar och dashboards. Eftersom majoriteten av alla data i en organisation faktiskt kan kopplas till en plats eller position är GIS (geografiska informationssystem) en viktig komponent som tillför eftertraktade förmågor i en IT-infrastruktur.

En komplett GIS-plattform
Figur plattform

eBok

Det lönar sig att ha en gemensam lägesbild

Bli en datadriven organisation

Ladda ner eBok

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00