Skip to Content

När du ser var förstår du varför

Diagram och tabeller i Excelark och andra kalkylblad är bra men det går att skapa ännu större förståelse genom att koppla dina kalkyldata till en karta. Då framträder nya mönster och samband som inte går att se i rader och kolumner, och det blir enklare att förstå, förklara och agera. Kolla in demo.

Produkt

Kartor sätter Excel-data i ett sammanhang

ArcGIS Maps for Office gör det möjligt att skapa interaktiva kartor i och för Microsofts Excel och PowerPoint.

Dataskärm med kalkylark och kartvisualisering