Skip to main content

GIS och BIM

Koll på både detaljer och sammanhang i samma gränssnitt

Gemensam lägesbild i fastighetens hela livscykel

Ett framgångsrikt byggprojekt förutsätter att alla inblandade parter har tillgång till kvalitativ information, både om själva byggnaden och om dess omgivningar och naturliga sammanhang. Att informationen är digital är idag mer eller mindre en självklarhet, liksom tillgänglighet för alla berörda. I bygg- och fastighetssektorn används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Genom att kombinera BIM med en annan förkortning, nämligen GIS (geografiska informationssystem), sätter du objektet i ett sammanhang som gör det möjligt att verkligen optimera värde och effektivitet kring fastigheten genom hela dess livscykel – från planering och design till bygge och förvaltning.

FAQ om integrationen GIS-BIM
Previous
Next

Europeiskt kundcase

Spara tid och pengar med kombinationen GIS-BIM

Tänk dig ett gränssnitt som tillgängliggör data, information och visualiseringar som gör kommunikationen och samverkan många gånger mer effektiv. Skanska UK bedömer att kombinationen BIM-GIS ger dem just den fördelen i ett stort infrastrukturprojekt. I videoklippet berättar de hur visualiseringar av data i 3D och ett portal-GIS ger alla som jobbar i projektet tillgång till verktyg, appar och den överblick de behöver.

Det lönar sig att digitalisera sina data

Smart datahantering är i mångt och mycket nyckeln till all framgångsrik digital transformation. Det finns mycket att vinna på att återanvända och dra nytta av samma data genom alla faser i fastighetens hela livscykel. Jobba därför aktivt med data redan i designfasen och säkerställ sedan att de hanteras konsekvent och strukturerat genom planering, byggnation och förvaltning. Både effektiviteten och kvaliteten ökar helt enkelt när växande datamängder inte längre hanteras parallellt i flera versioner i olika processer och delar av verksamheten.

5 steg för att lyckas

Esri och Autodesk bygger en bro

Esri och Autodesk ingår i ett partnerskap och jobbar med gemensamma krafter för att utveckla möjligheterna att dra nytta av data från planering till förvaltning av byggnader och infrastruktur. Genom att bygga en bro mellan Autodesks och Esris produkter skapas förutsättningar att leverera färdiga projekt snabbare och säkrare. Integrationen mellan de båda teknikerna ger branschen nya möjligheter redan idag.

Läs mer

Koll på läget med digital tvilling

Exempel: Utveckling av fastighetsbestånd

Ladda ner interaktiv guide

Datadrivna insikter

Blogg

Möjligheter för företag som hanterar fastigheter och infrastruktur

Om GIS och BIM på bloggen