Skip to Content

Arbeta smartare med mobilitet i fält

Insamling och uppdatering av data i fält är en nödvändig och viktig process som i takt med ökande krav på effektivisering kräver nya tillvägagångsätt. Med hjälp av ny teknik är det möjligt att samla in och hantera data både snabbare och smidigare, och på ett kvalitetssäkert sätt. Det är dessutom betydligt enklare än du tror.

Produkt

Effektiv med digitala kartor i fickan

Inom ramen för ArcGIS-plattformen finns ett helt ekosystem av appar för mobilt arbete. Det finns appar både för att samla in, hantera och konsumera data och information med stöd av kartan oavsett var du befinner dig.

Surfplatta och smartphone med kartapp