Skip to main content

Datadrivna insikter

med stöd av geografisk intelligens

Visuella beslutsunderlag och verktyg för bättre lönsamhet och effektivitet

Läs mer på bloggen

Se på din verksamhet och affär med nya ögon

Den digitala transformationen gör den organisation som har förmågan att använda data på ett medvetet och strukturerat sätt till vinnare. Att utvecklas till en datadriven organisation skapar helt enkelt förutsättningar att fatta snabba, välgrundade beslut – både strategiskt och operativt – på ett sätt som ger konkurrensfördelar. Genom att dessutom utnyttja den moderna teknikens inneboende möjligheter att dela information och samverka bäddar du för långsiktig effektivitet och lönsamhet. Geografisk information och analys, och inte minst datadrivna kartor,  ger en unik överblick och detaljkännedom. På så sätt skapas i sin tur förutsättningar för insikter och beslut med större precision.

Bädda för en datadriven organisation

Previous
Next

Digital tvilling

Agera snabbt och rätt med gemensam lägesbild

En datadriven gemensam och ständigt aktuell lägesbild skapar förutsättningar att fatta faktabaserade beslut och snabbt och rätt – var och när som helst. Kalla det digital tvilling om du så vill. Ett gemensamt nav och gränssnitt som hanterar, sammanlänkar och visualiserar relevanta data som flödar sömlöst i och mellan processer och arbetsflöden är en tillgång för vilken organisation som helst.

Om digital tvilling
Kundcase: Region Skåne
Personal på kontor firar

Affärsnytta

Geografisk IT skapar värde överallt

GIS (geografiska informationssystem) har potentialen att lösa ett brett spektrum av utmaningar i alla typer av företag och organisationer, i både privat och offentlig sektor. Sprängkraften är enorm när man drar nytta av relevanta data och förädlar den till information och visuella beslutsunderlag som ger en gemensam lägesbild i realtid, ökar den operativa effektiviteten, förbättrar risk- och krishantering, optimerar supply chain, asset och facility management och mycket mer.

Utforska affärsnyttan med GIS
Figur plattform

eBok

Optimera din affär med gemensam lägesbild

Verksamhets- och beslutsstöd med datadrivna kartor

Ladda ner eBok

En komplett GIS-plattform för din organisation

Upptäck tekniken bakom

Om ArcGIS som plattform

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00