Se på din verksamhet och affär med nya ögon


Den digitala transformationen gör den organisation som har förmågan att använda data på ett medvetet och strukturerat sätt till vinnare. Att utvecklas till en datadriven organisation skapar helt enkelt förutsättningar att fatta snabba, välgrundade beslut – både strategiskt och operativt – på ett sätt som ger konkurrensfördelar. Genom att dessutom utnyttja den moderna teknikens inneboende möjligheter att dela information och samverka bäddar du för långsiktig effektivitet och lönsamhet. Geografisk information och analys, och inte minst datadrivna kartor,  ger en unik överblick och detaljkännedom. På så sätt skapas i sin tur förutsättningar för insikter och beslut med större precision.

Komponenter som bäddar för datadrivna insikter

Show More

Digital tvilling

Agera snabbt och rätt med gemensam lägesbild

En datadriven gemensam och ständigt aktuell lägesbild skapar förutsättningar att fatta faktabaserade beslut och snabbt och rätt – var och när som helst. Kalla det digital tvilling om du så vill. Ett gemensamt nav och gränssnitt som hanterar, sammanlänkar och visualiserar relevanta data som flödar sömlöst i och mellan processer och arbetsflöden är en tillgång för vilken organisation som helst.

Personal på kontor firar

Affärsnytta

Geografisk IT skapar värde överallt

GIS (geografiska informationssystem) har potentialen att lösa ett brett spektrum av utmaningar i alla typer av företag och organisationer, i både privat och offentlig sektor. Sprängkraften är enorm när man drar nytta av relevanta data och förädlar den till information och visuella beslutsunderlag som ger en gemensam lägesbild i realtid, ökar den operativa effektiviteten, förbättrar risk- och krishantering, optimerar supply chain, asset och facility management och mycket mer.

Figur plattform

En komplett GIS-plattform för din organisation


Upptäck tekniken bakom

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00