Skip to Content

GIS är IT som gör skillnad

Rätt tekniska förutsättningar är en nyckelfaktor för verklig utväxling av digital transformation. Förändringstakten är snabbare än någonsin, både i affärsvärlden och samhället i stort, och mängden data ökar lavinartat. Det ställer krav på teknikval som gör det möjligt att omvandla data till insikt som hela organisationen sedan kan samarbeta kring och interagera med –  var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst. Ett komplement i form av GIS (geografiskt informationssystem) stärker både din organisations IT-infrastruktur och digitala transformation.