Skip to Content

En gemensam lägesbild för försörjningskedjan

Vad vore dagens samhälle utan väloljade försörjningskedjor? Den verklighet du verkar i blir alltmer komplex och det för med sig nya utmaningar. En effektiv supply chain är idag därför i allra högsta grad datadriven. Genom att spegla verksamhetens supply chain, och alla faktorer som påverkar den, digitalt får du de bästa förutsättningar att förstå, planera och förutse händelser, fatta rätt beslut och agera snabbt. Idag är det helt enkelt kritiskt att ha koll på läget – strategiskt, taktiskt och operativt.

Video: BP om en plattform för beslut och verksamhetsstyrning