Gemensam lägesbild i fastighetens hela livscykel


Alla organisationer som hanterar ett fastighetsbestånd har stor nytta av en digital tvilling som uppdateras och utvecklas i synk med sin fysiska motsvarighet. En digital tvilling byggd på relevanta data ger dig och din organisation en gemensam lägesbild som hjälper organisationen att bättre förstå möjligheter, utmaningar och händelser. Sprängkraften är enorm när den geografiska dimensionen används för att analysera, modellera och visualisera baserat på data. Resultatet blir ett gränssnitt som tar både beslut och handlingsförmåga till nya nivåer genom hela fastighetens livscykel – från planering och design till bygge och förvaltning.

Digitalisering av fastighetsbestånd

Optimalt värde med sömlöst flöde av data

En digital tvilling kan skapas för både befintliga och nya byggnader. Men ju tidigare i fastighetens livscykel den påbörjas desto mer värdefull information kommer den att innehålla. Alla data som samlas in från projektering via konstruktion och byggande till förvaltning adderas kontinuerligt till tvillingen och nyttan bara växer. Ett digitalt flöde som säkerställer ”överlämningen” av data mellan faserna bäddar kort sagt för att ingen data går förlorad, med färre fel och missförstånd, minimerat tidsspill och ökad effektivitet som en naturlig följd. 

5 framgångsfaktorer

Om den enda digital tvilling du behöver


Så mycket mer än en 3D-modell

Läs mer på bloggen

Kombinationen GIS-BIM

Koll på både detaljer och sammanhang

GIS- och BIM-data samverkar och är beroende av varandra för att genera bästa möjliga verksamhetsnytta. BIM står som bekant för digitaliserad detaljerad information om byggobjekt. Med ett GIS (geografiska informationssystem) är det möjligt att sammanlänka data från olika källor och på så sätt få en värdefull överblick över objektet i dess geografiska kontext. Med kombinationen GIS-BIM har din digitala tvilling med andra ord alla förutsättningar att bli komplett.

Om integrationen GIS-BIM

ArcGIS – ett komplett GIS

Om ArcGIS Online

En introduktion

Om ArcGIS Enterprise

En introduktion