Digital tvilling för verksamheter inom bygg och fastighet

Koll på både nuläge och framtid med geografisk intelligens

Ladda ner webbinar

Gemensam lägesbild i fastighetens hela livscykel

Alla organisationer som hanterar ett fastighetsbestånd har stor nytta av en digital tvilling som uppdateras och utvecklas i synk med sin fysiska motsvarighet. En digital tvilling byggd på relevanta data ger dig och din organisation en gemensam lägesbild som hjälper organisationen att bättre förstå möjligheter, utmaningar och händelser. Sprängkraften är enorm när geografiska informationssystem (GIS) används för att analysera, modellera och visualisera baserat på data. Resultatet blir ett gränssnitt som tar både beslut och handlingsförmåga till nya nivåer genom hela fastighetens livscykel – från planering och design till bygge och förvaltning.

Digitalisering av fastighetsbestånd

Optimalt värde med sömlöst flöde av data

En digital tvilling kan skapas för både befintliga och nya byggnader. Men ju tidigare i fastighetens livscykel den påbörjas desto mer värdefull information kommer den att innehålla. Alla data som samlas in från projektering via konstruktion och byggande till förvaltning adderas kontinuerligt till tvillingen och nyttan bara växer. Ett digitalt flöde som säkerställer ”överlämningen” av data mellan faserna bäddar kort sagt för att ingen data går förlorad, med färre fel och missförstånd, minimerat tidsspill och ökad effektivitet som en naturlig följd. 

5 framgångsfaktorer

Kombinationen GIS-BIM

Koll på både detaljer och sammanhang

GIS- och BIM-data samverkar och är beroende av varandra för att genera bästa möjliga verksamhetsnytta. BIM står som bekant för digitaliserad detaljerad information om byggobjekt. Med ett GIS är det möjligt att sammanlänka data från olika källor och på så sätt få en värdefull överblick över objektet i dess geografiska kontext. Med kombinationen GIS-BIM har din digitala tvilling med andra ord alla förutsättningar att bli komplett.

Om integrationen GIS-BIM

webbinar

Koll på läget med digital tvilling

En digital tvilling sammanlänkar data från flera källor, och ger på så sätt organisationen en datadriven gemensam lägesbild. Den gör det möjligt att fatta bättre beslut snabbare och agera på dem på bästa sätt. Nyfiken på hur det går till?

Ladda ner webbinar
eBok: Koll på fastigheter och byggnader

ArcGIS – en kompetent och skalbar plattform

Upptäck en IT-lösning som optimerar din verksamhet med datadrivna insikter och beslut. ArcGIS integreras med fördel med andra system i organisationens IT-miljö, som på så sätt kan dra nytta av plattformens förmåga att länka samma, visualisera och tillgängliggöra data. Plattformen är på så sätt ett kraftfullt nav i en digital tvilling.

Läs mer