Skip to Content

Vassa beslutsunderlag för projektutvecklare och investerare


Hur mycket lönsammare skulle en fastighet kunna bli om din organisation använde data på ett smart sätt? Ett byggprojekt är en komplex process med många aktörer, intressenter och beroenden. Med stöd av geografisk information och analys får din organisation bättre möjligheter att skapa riktigt tydliga och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter. Som i det här exemplet där data och analyser visualiseras på kartor för att identifiera möjligheter på marknaden och hitta det optimala läget för nästa projekt.

En projektutvecklare vill hitta det optimala läget


Projekt med ett blandat fastighetsbestånd har visat sig vara de mest lönsamma. Ett område med rätt balans i kombinationen kommersiella fastigheter och bostäder är helt enkelt mer attraktivt på marknaden. Projektutvecklaren vet vilka parametrar som har gjort tidigare projekt lönsamma och vill hitta tvilling-lägen för att upprepa framgången.

Analysen påvisar nya möjligheter


En geografisk analys kvantifierar nyckelfaktorer i tidigare framgångsprojekt och kan sedan hitta andra områden med samma förutsättningar. Först tittar analytikern på närområdet för att hitta fler liknande lägen. I nästa steg behöver hen sedan begränsa sin sökning genom att fokusera på platser där blandad markanvändning och bebyggelse tillåts.

Tre lägen har förutsättningar som vinner i längden


Nu har projektutvecklaren och dennes investerare ett underlag som gör det möjligt att jämföra och utvärdera tre lägen som uppfyller deras kravspec. Vilket projekt skulle ge bäst lönsamhet med minsta möjliga risk?

Det optimala läget kan identifieras


Med alla fakta på bordet – eller ska vi säga på kartan – vet nu både projektutvecklaren och investeraren var mixen av olika fastighetstyper kan bli helt rätt. Efter en matchning mot budget och kalkylerat risktagande kan projektutvecklingen gå in i nästa fas.