Skip to Content

Gemensam lägesbild ger koll på läget i realtid

Kraftledning på åker

Nyckeln till vass information när tiden är en viktig faktor

Med digitala kartor får verksamheten ett samlat gränssnitt för data från olika datakällor. Visualiserade på kartor blir nämligen de mest komplexa datamängder och analysresultat tydliga och lättillgängliga. Det är viktigt inte minst i situationer och verksamheter där användningen av realtidsdata är en kritisk framgångsfaktor. I det här exemplet använder vi ett antal tänkbara visualiseringar i ett fiktivt scenario där realtidsinformation är central för en elnätsoperatör när ett oväder tornar upp sig.

Om realtids-GIS

Förutse risk med stöd av historiska data

Det är värdefullt att kunna förutse exakt var i elnätet det är störst risk för driftstörningar, innan storm eller åskoväder slår till. Genom att använda och sammanlänka data från tidigare incidenter av samma sort blir det möjligt att få en bild av var det är troligt att det händer igen. Andra relevanta data – till exempel om underhåll och skötsel av de markområden som berörs – som visualiseras på kartan bidrar också till en föraning om vad som kommer att hända.

Digitala kartor operativ resurs i realtid

När ovädret väl har slagit till är digitala kartor en resurs som i realtid ger ledningskontoret en överblick över kritiska ärenden och åtgärder. Att på det här sättet se var i nätet det finns aktuella felrapporter och pågående ärenden gör det möjligt att prioritera och planera operatörens insatser med precision.

Blogginlägg om realtidsdata

Effektiv hantering av risk och kris med geografisk analys

Det här är en så kallad heatmap som i det här fallet kombinerar historiska data om strömavbrott och underhåll med information om arbetsordrar. Resultatet blir en visualisering av exakt var elnätet är mest sårbart för störningar (rött står för högsta varningsnivå och blått för lägsta). Genom att använda geografisk analys på det här sättet blir det möjligt att ligga steget före ovädret i verksamhetens planering och riskhantering.

Vad är geografisk analys?

Beslutsunderlag för bättre planering och prioritering

Information och beslutsunderlag som bygger på en kombination av tillförlitliga data från interna system, aktuella data från mobil personal ute på fältet och realtidsdata från externa datakällor om till exempel väder, borgar för välgrundade beslut och prioriteringar när en krissituation ska hanteras. 

Koll på blixtar ger säkrare elförsörjning

På Svenska Kraftnät flödar man in realtidsdata över blixtar för att kunna avgöra om det är orsaken till att strömmen kopplar ifrån en kraftledning någonstans i Sverige.

Om möjligheter och nytta
Intervju med Svenska Kraftnät
Kartvisualisering blixtnedslag

Fatta bättre beslut med stöd av smarta kartor

Introduktion till geografisk analys

Se webbinaret