Förutsättningar att se på verksamheten med nya ögon

Män i fabriksmiljö samtalar kring surfplatta

Kraftfullt beslutsstöd bäddar för framgång

Beslutsfattare står inför utmaningen att snabbt utforska möjligheter och marknadspotential i ett allt tuffare affärsklimat. Genom att använda geografisk analys och visualisering blir demografiska mönster, säljtrender, marknadsmixens effektivitet, risker, beroenden till lagar och regler, och andra avgörande samband tydliga. Att använda kartor, geografisk information och analys som beslutsstöd ger helt enkelt ditt företag konkurrensfördelar och avsevärt bättre förutsättningar att öka sina marknadsandelar.

Blogginlägg om beslutsstöd

Optimera supply chain i realtid – lokalt och globalt

Genom att visualisera alla aspekter av försörjningskedjan kan beslutsfattare följa den i realtid och på sätt förstå dess utmaningar och möjligheter bättre. Kartan gör det tydligt hur allt hänger ihop – fabriker, leverantörer, försäljningsställen, serviceanläggningar, distribution och kunder. Att använda data om aktuella händelser gör det kort sagt möjligt att optimera och planera proaktivt i hela kedjan.

Realtidsinformation minimerar risk och störningar

Det är centralt för all verksamhet att minimera olika typer av risk. I det här exemplet innebär en jordbävning i magnitud 7 störningar i försörjningskedjan i Italien. Regionchefen för södra Europa och hens team får en varning med meddelande om att viktiga komponenter för tillverkningen kommer att bli försenade på obestämd tid. Eftersom de får rätt information i rätt tid kan de kontakta berörda parter och vidta åtgärder för att minimera negativ påverkan. Kartstödet gör det också enklare för teamet att hålla koll på hur situationen utvecklas.

Koll på supply chain förbättrar servicenivåerna

Kartor och geografisk analys visualiserar inte bara leveranskedjan. Det ger också insikter om företagets vita fläckar på marknaden och om var man möter eller överstiger önskade servicenivåer i relation till kunder och partners. Genom att visa analyser på kartan kan beslutsfattare och annan personal tydligt se var marknadstäckningen bör ses över, och var service och produktutbud behöver optimeras.

Säkerställ förutsättningarna att agera snabbt och rätt

Smarta analyser och kartor ger ledningen insikter och beslutsunderlag som gör det möjligt att agera snabbt på händelser på marknaden och samtidigt optimera supply chain. Dashboards och andra typer av informationsprodukter gör dessutom att hela organisationen kan fokusera på det som är viktigast för företagets affär, kunder och partners. Det i sin tur bäddar för bättre effektivitet och tillväxt på kort och lång sikt.

Previous
Next

Fatta bättre beslut med stöd av smarta kartor

Introduktion till geografisk analys

Se webbinaret