Skip to Content

Koll på tillgångar och prestanda

Så vässar du verksamhets- och beslutsstödet för asset management

Ökat värde i tillgångens hela livscykel med GIS

Effektiv asset management maximerar tillgångars prestanda, minimerar risker och optimerar befintliga resurser. Naturligtvis med fokus på kostnader och effektivitet.

Ett tekniskt nav i form av en GIS-plattform (geografiska informationssystem) är ett komplement till befintlig IT, som ger verksamheten tillgång till data och en gemensam lägesbild som förbättrar besluts- och handlingsförmågan avsevärt. I praktiken skapar det förutsättningar att förbättra utfallet av asset management för fastighetsbeståndet, industriområdet, nätinfrastrukturen och så vidare.

Nyfiken och vill veta mer?