Skip to Content

Koll på fastigheter och byggnader med geografisk IT

Digitaliserad visuell facility management

Kartan som gemensamt gränssnitt för relevanta data – oavsett ursprung

Möt utmaningen att visualisera och tillgängliggöra data från spridda datakällor – från CAFM, CAD, BIM eller andra verksamhetssystem – med stöd av geografisk IT. Upptäck värdet av intelligenta kartor som ger verksamheten ett gemensamt gränssnitt för relevanta data varifrån datamängderna än kommer.

Användningsområdena där geografisk IT har potentialen att optimera facility management och öka lönsamheten i fastighetsbeståndet är många, till exempel:

  • Utveckling av fastighetsbestånd
  • Planera och koordinera med precision
  • Ökad operativ effektivitet
  • Optimering av drift och underhåll
  • Större värde av smarta fastigheter

Varsågod! Den här eBoken ger dig en inblick i hur det funkar och möjligheterna för dig som jobbar med facility management.