Skip to Content

Effektivt och säkert med digitaliserade mobila arbetsflöden

Dra nytta av geografisk IT – så funkar det

Värdet av digitaliserad data och information från fält till kontor

För organisationer med värden spridda i geografin och/eller en betydande arbetsstyrka med mobila arbetsuppgifter inom till exempel drift, underhåll, inventeringar och inspektioner finns stora fördelar med ett IT-stöd för arbete i fält baserat på GIS (geografiska informationssystem).

I praktiken innebär det att ett sömlöst digitalt flöde av data skapas. Det i sin tur möjliggör en gemensam lägesbild i realtid, vilket leder till ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet i arbetsflöden från fält till kontor.

Nyfiken och vill veta mer? Ladda ner eBoken och få en introduktion till:

  • Förmågorna i och nyttan med ett ekosystem av fältappar (Field Service Management) med GIS-stöd
  • Gemensam lägesbild med stöd av smarta kartor
  • Hur andra organisationer använder ArcGIS fältappar