Data detoxification at the FME Data Spa


Välkommen till FME World Tour!  Upptäck de senaste nyheterna i FME, dela erfarenheter med andra användare och experter, ta del av tips och verkliga användarfall för att effektivisera och underlätta ditt arbete med hantering och bearbetning av data, så du får tid för det som är viktigt. Låt FME göra jobbet!

I år arrangerar Esri Sverige FME World Tour tillsammans med Sweco som ett online-event.

Se evenemanget i efterhand